Web
Analytics
TECUCI

Schimbările aduse de noua ORGANIGRAMĂ a Primăriei


  Numărul maxim de posturi comunicat de Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi în 2013 este de 283 şi este repartizat după cum urmează: Primărie 140 posturi (faţă de 132 în trecut), Muzeu 12 posturi, Biblioteca 11 posturi, Casa de Cultură 8 posturi,  Direcţia Publică Ecotec 112 posturi. Aparatul de specialitate al primarului va fi încadrat cu 140 de posturi din care:  2 funcţii de demnitate publică, 94 funcţii publice, 44 funcţii contractuale care exercită activităţi ce nu implică exercitarea prerogativelor de putere publică. Proiectul aprobat joi de Consiliul Local Tecuci prevede că se impune modificarea organigramei şi a statului de funcţii după cum urmează:

se desfiinţează serviciul gestiunea resurselor umane şi a funcţiilor publice; se înfiinţează compartimentul gestiunea resurselor umane şi a funcţiilor publice, în subordinea primarului, care va fi încadrat cu 3 funcţii publice;

– se înfiinţează serviciul logistică administrativ care va funcţiona în subordinea primarului şi va fi structurat pe 11 compartimente, după cum urmează: compartimentul administrare reţea, compartimentul informatică, compartimentul cultură, compartimentul sănătate, compartimentul sport, compartimentul protecţia mediului, compartimentul protecţia muncii, compartimentul evenimente publice, compartimentul managementul calităţii

compartimentul evenimente publice va fi mutat din subordinea biroului relaţii publice, registratură în subordinea serviciului administrativ

– compartimentul ecarisaj va fi mutat din cadrul serviciului administrarea domeniului public şi privat în subordinea serviciului administrativ

– se înfiinţează în subordinea serviciului administrativ, compartimentul managementul calităţii, compartimentul administrare imobil

– se înfiinţează în subordinea primarului compartimentul corpul de control al primarului

– se înfiinţează compartimentul arhiva şi compartimentul audienţe care vor funcţiona în subordinea secretariatului municipiului, în subordinea secretariatului va funcţiona şi compartimentul documente secrete

– se desfiinţează compartimentul contencios

– direcţia arhitect şef va funcţiona în subordinea primarului şi va fi structurată pe 6 compartimente şi un birou după cum urmează: compartimentul autorizări construcţii, compartimentul urmărirea construcţiilor, compartimentul dezvoltare urbană, compartimentul monitorizarea serviciilor publice, compartimentul monitorizarea asociaţiilor de proprietari, biroul fonduri europene, compartimentul fond locativ,

– compartimentul implementare proiecte din cadrul Serviciului Investiţii se va transforma în birou fonduri europene şi va fi încadrat cu o funcţie publică de conducere, 2 funcţii publice de execuţie, şi 10 funcţii contractuale care se vor ocupa proporţional cu implementarea proiectelor în derulare şi va funcţiona în subordinea direcţiei arhitect şef

– compartimentul monitorizare asociaţii proprietari precum şi compartimentul fond locativ vor trece din subordinea serviciului investiţii în subordinea direcţiei tehnice

– biroul de monitorizare situaţii de urgenţă va funcţiona în subordinea viceprimarului şi va fi structurat pe 2 compartimente: monitorizare şi prevenirea, stingerea incendiilor

– serviciul administrarea domeniului public şi privat va funcţiona în subordinea viceprimarului şi va fi structurat pe 9 compartimente – monitorizare reparaţii şi intervenţii, comercial şi transporturi, închirieri, garaje, parcări, administrarea domeniului public, administrarea domeniului privat, administrare şcoli, asociaţii de locatari, cadastru – topometrie

– compartimentul comercial din cadrul serviciului administrarea domeniului public şi privat se va numi compartimentul comercial şi transporturi

– serviciul investiţii va funcţiona în subordinea primarului şi va fi structurat pe 3 compartimente: urmărire proiecte, siguranţa circulaţiei, dirigenţie şantier

– biroul buget – contabilitate se va transforma în serviciul buget contabilitate şi va funcţiona în subordinea primarului structurat pe 6 compartimente: financiar-contabil, încasări venituri, achiziţii publice, licitaţii, control financiar preventiv, urmărire amenzi

– compartimentul achiziţii publice trece din subordinea serviciului investiţii în subordinea serviciului buget – contabilitate

– în subordinea din subordinea serviciului buget – contabilitate se înfiinţează compartimentul licitaţii

– biroul urmărire, încasare, executare silită persoane fizice funcţionează în subordinea serviciului buget contabilitate

– biroul urmărire, încasare, executare silită persoane juridice funcţionează în subordinea serviciului buget contabilitate şi are în subordine compartimentul urmărire amenzi

– biroul relaţii publice, registratura se va transforma în serviciul relaţii publice, registratura funcţionează în subordinea primarului şi este structurat pe 6 compartimente: relaţii publice, persoane fizice, registratura persoane juridice, mass-media, secretariat, expert local pentru romi

– Ciurea Ştefan va fi mutat definitiv, cu tot cu funcţia publică în care este numit, din cadrul compartimentului urmărire proiecte, în cadrul biroului fonduri europene

– Constantin Rodica va fi mutată definitiv, cu tot cu funcţia publică în care este numită, de la achiziţii publice la autorizări construcţii

–  Tudor Gabriela Andreiana  va fi mutată definitive, cu tot cu funcţia publică în care este numită, de la autorizări construcţii la urmărire proiecte

– Istrate Alina Mirela consilier clasa I, gradul profesional principal, gradaţia 3 se mută cu tot cu funcţia publică de la compartimentul comercial la biroul de urmărire, încasare, executare silită persoane fizice

– Codău Cătălina Florentina a fost numită prin transfer de la Poliţia Locală Tecuci pe aceeaşi funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul compartimentului financiar contabil, serviciul buget contabilitate

– Codreanu Vasilica a fost numită prin transfer de la Poliţia Locală Tecuci pe aceeaşi funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul compartimentului financiar-contabil, serviciul buget-contabilitate

– Vlad Angela a fost numită prin transfer de la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Tecuci pe aceeaşi funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, gradul superior în cadrul compartimentului financiar contabil, serviciul buget contabilitate

– Buga Manuela a fost numită prin transfer de la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Tecuci pe aceeaşi funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul biroului urmărire, încasare executare silită persoane fizice din aparatul de specialitate al primarului

– Dănilă Marcela a fost numită prin transfer  de la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Tecuci pe aceeaşi funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul biroului urmărire, încasare executare silită persoane fizice din aparatul de specialitate al primarului

– Neacşu Claudia Daniela a fost numită prin transfer de la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Tecuci pe aceeaşi funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul compartimentului registratură persoane fizice, biroul registratură, relaţii publice

– Turcu Nicoleta a fost numită prin transfer de la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Tecuci pe aceeaşi funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul compartimentului registratură persoane fizice, biroul registratură, relaţii publice

-Moisă Daniela a fost numită prin transfer de la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Tecuci pe aceeaşi funcţie publică de execuţie consilier, clasa I, gradul profesional superior, în compartimentul registratură persoane juridice, biroul registratură, relaţii publice

-Cărăbăţ Rodica Florela a fost numită prin transfer de la compartimentul registratură persoane juridice, biroul registratură, relaţii publice, pe aceeaşi funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Tecuci

-Tanislav Cecilia a fost numită prin transfer de la biroul buget – contabilitate pe aceeaşi funcţie de execuţie de clasa I, gradul profesional superior în cadrul Poliţiei Locale Tecuci

-Jâtcă Mihai a fost numit prin transfer de la biroul urmărire, încasare, executare silită, din aparatul de specialitate al primarului, pe aceeaşi funcţie publică de execuţie, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci; posturile de la poziţiile 106, 107 şi 108 (compartimentul încasări venituri) aferente funcţiilor publice de clasa III, de referent, din Anexa nr. 5 la HCL nr. 49/11.10.2012 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului se vor transforma în funcţii publice de clasa I, respectiv de consilier, datorită nivelului atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor care necesită cunoştinţe superioare de specialitate


4 comments

  1. In afara de Casa de Cultura mai stiti in Tecuci vreo institutie care organizeaza programe culturale interjudetene si/sau nationale, inclusiv participari internationale…? Are cea mai subtire organigrama….! Cred ca ar trebui sa fie invers…

  2. Observ ca lipseste din organigrama biroul de audit, ceea ce este o ilegalitate.

  3. pina unde s-a ajuns cu „PRIMARELE” (care este),”DESBINA(la EL :DESFAC)SI VEI DOMINA”(la EL :CA SA-MI UMPLU BUZUNARELE)

Comments are closed.