Web
Analytics
TECUCI

Sâmbătă, 22 septembrie–sedintă ordinară


Sala Consiliu Local  În data de 22 septembrie, orele 11, sala mare a Primăriei găzduiește ședința ordinară a Consiliului local. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărîre privind completarea Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului local Tecuci.
2. Proiect de hotărîre privind avizul Consiliului local cu privire la schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale nr. 5 „Elena Doamna”.
3. Proiect de hotărîre privind aprobarea numirii dlui Anghelina Viorel în funcția publica definitivă de conducere de șef serviciu la Serviciu Public Local Comunitar de Evidența Persoanei Tecuci.
4. Proiect de hotărîre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
5. Proiect de hotărîre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.70124 din 2009, pentru spațiul cu o altă destinație decît aceea de locuință, situat în imobilul din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 77, încheiat cu Partidul România Mare- Organizația Tecuci.
6. Proiect de hotărîre privind împuternicirea Primarului municipiului Tecuci pentru reprezentarea Consiliului local Tecuci, în relațiile cu persoanele fizice sau juridice.
7. Proiect de hotărîre privind reactualizarea planului anual de acțiune și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social, în condițiile Legii nr. 416/2001.
8. Proiect de hotărîre privind însușirea propunerii  finale în vederea avizării și aprobării PUZ.
9. Proiect de hotărîre privind numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrare al Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci.
10. Proiect de hotărîre privind preluare bază sportivă-folosință gratuită A.S. Sporting, C.S.S și Săgeata.
11. Informare Decizia nr. 42-2012 a Camerei de Conturi a Județului Galați; Informarecu activităti desfăsurate de lucrătorii Poliției municipiului Tecuci, în luna iulie 2012; Informare referitoare la situația contractului cu Romlux.

sursa:  infotecuci.ro


One comment

  1. Tot pe info a aparut urmatoarea nota;
    ” Întrucît proiectele de hotărîre nu sunt gata, ședința va avea loc săptămîna viitoare, probabil luni sau joi” ne-a declarat secretarul Narciza Mitruț.

Comments are closed.