Web
Analytics
TECUCI

Rectificari de ultim moment la bugetul local


rectificare bugetaraBugetul general centralizat pe anul 2011 a fost rectificat, virandu-se suma de 1.184 mii lei din excedent pentru finantarea unor obiective de investitii. Acestea constau in reabilitarea imobilului cladire din strada Maior Genoiu nr. 3 B in suma de 150 mii lei; studiu fezabilitate reabilitare strazi municipiul Tecuci in suma de 234 mii lei, cheltuieli de proiectare pentru elaborare studii de prefezabilitate. Alt obiectiv il constituie reabilitare trotuare strada 1Decembrie 1918 in suma de 400 mii lei, fiind trecute “lucrari noi”. La serviciul Investitii regasim iluminatul arhitectural Casa de Cultura in suma de 75.000 lei, dorindu-se lucrari de iluminat care se impun a fi executate inainte de executia lucrarilor de tencuieli exterioare si finisaje. Proiectul tehnic pentru reabilitarea , modernizarea si extinderea spatiilor publice urbane: strazi orasenesti, trotuare, scuaruri, zone pietonale, parcari pe strazile 1 Decembrie 1918, Al.Lapusneanu, Aleea Capitan Decuseara si Aleea Teilor in suma de 17.000 lei. Pentru sala de sport municipala se impune executiainstalatiei de utilizare energie electrica, suma necesara fiind de 14.000 lei. Pentru finantarea locuintelor sociale din str. Linistii-etapa III (la fosta cazarma 308) contributia Primariei la derularea obiectivvului contributia va fi de 50.000 lei.