Web
Analytics
TECUCI

Proiectul pentru combaterea absenteismului continuă


Proiect scoala nr 2 din Tecuci Şcoala Nr. 2 “Gheorghe Petraşcu” este implicată din august 2010 alături de alte şcoli din Galaţi, Bucureşti, Cluj şi Dâmboviţa într-un proiect demarat de Fundaţia gălăţeană “Inimă de copil”. Din  proiectul intitulat “Parteneriat multiregional pentru prevenirea şi corectarea părăsirii timpurie a şcolii” programat pentru o perioadă de 36 de luni e aproape să se scurgă un an. Fundaţia “Inimă de copil” propune  activităţi de mentorat, consiliind copiii aflaţi în prag de  abandon şcolar, astfel că la şcoala tecuceană în ziua de miercuri cel puţin o dată la două săptămâni se deplasează o echipă formată din psihologi, consilieri, asistenţi sociali pentru a discuta atât cu elevii cât şi cu părinţii acestora, făcându-se uneori şi vizite la domiciliul celor cu probleme. Copiilor le-au fost oferite echipamente (haine, încălţăminte)  tocmai pentru a veni în sprijinul participării lor la orele de curs. Pe data de 24 martie 2011 cu ajutorul voluntarilor s-a realizat o colectă de carte, reprezentanţii fundaţiei sosind la Tecuci pentru împărţirea volumelor. O altă activitate recentă din cadrul proiectului a fost schimbul de experienţă din perioada 27-30 martie cu autorităţile din Lituania. În vederea găsirii de noi soluţii pentru combaterea absenteismului şi abandonului şcolar s-au organizat întâlniri cu  reprezentanţii: Primăriei din Vilnius, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,  Ministerului Învăţământului, diferitor societăţi caritabile. Directorul Şcolii Nr. 2, Gheorghe Miron a participat la întrunirile din Lituania alături de alte persoane implicate în proiect, directori, inspectori,  reprezentanţi ai direcţiilor de asistenţă socială.

MT – tecuci.eu