Web
Analytics
TECUCI

Pomenirea Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul


Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul  Irod Antipa – fiul acelui Irod, care a poruncit uciderea celor douăzeci de mii de prunci din Betleem la vremea Naşterii Mântuitorului – a fost stăpân în Galileea în timpul predicării Sfântului loan Botezătorul. El era căsătorit cu fiica lui Aretas, un prinţ arab. Dar Irod, fiind roadă rea a rădăcinii celei rele, a dat-o la o parte pe legiuita lui soţie, şi şi-a luat-o concubină pe Irodiada, soţia fratelui lui, frate ce se afla încă în viaţă. Sfântul loan Botezătorul a strigat tare şi neînfricat împotriva nelegiuirii regelui Irod, arătându-i că nu se cuvine ca să ţină femeie pe soţia fratelui lui. Din această pricină Irod l-a aruncat pe Sfântul loan în închisoare. În timpul unui banchet de la curtea sa din Sevastia, în Galileea, înaintea oaspeţilor a jucat Salomeea, fiica Irodiadei şi a lui Filip. Irod, beat de vin, a fost atât de împătimit de acest dans al Salomeei, încât i-a făgăduit că îi va da orice îi va cere, până la jumătate din împărăţie. Irodiada a sfătuit-o pe fiica ei Salomeea să-i ceară lui Irod capul Sfântului loan Botezătorul. Irod a dat porunca, loan a fost decapitat în temniţă, şi, după cum fusese porunca, s-a adus sus, în sala banchetului, capul lui pe o tipsie. Ucenicii lui loan au luat trupul învăţătorului lor şi l-au îngropat cu cinste, iar necurata Irodiada a luat capul lui loan şi, după ce i-a înţepat de mai multe ori limba cu un ac, l-a aruncat într-un loc necurat. Istoria Capului Sfântului Botezător loan, al pierderilor şi aflărilor lui succesive (în număr de trei) se vede la ziua de 24 februarie. Pedeapsa lui Dumnezeu nu a întârziat însă să cadă asupra nelegiuiţilor. Prinţul Areta, care a vrut să răzbune onoarea fiicei lui, a pornit război împotriva lui Irod şi l-a învins iar Caligula l-a osândit la surghiun – mai întâi în Galia, iar apoi în Spania. Irod şi Irodiada au trăit în surghiun, în sărăcie cumplită şi în înjosire, până când s-a deschis pământul şi i-a înghiţit de vii. Salomeea rău a pierit la Râul Sikaris. Uciderea Sfântului loan Botezătorul s-a întâmplat chiar înainte de paştele iudeilor, dar ea se prăznuieşte la 29 august deoarece aceasta este ziua în care s-a sfinţit slăvita biserică închinată lui din Sevastia, ridicată chiar deasupra mormântului lui, de către slăviţii împăraţi Constantin şi Elena. Această biserică mai adăposteşte şi moaştele a doi dintre ucenicii lui loan Botezătorul, Sfinţii Elisei şi Avdie. Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, ultima sărbătoare din anul bisericesc, este prăznuită întotdeauna prin post aspru. La 1 septembrie începe un nou an bisericesc. Sursa: Proloagele de la Ohrida