Web
Analytics
TECUCI

La moartea profesorului Rugină Ştefan


Catedrala-Rugină-Ştefan_tecuci.eu   De ceva timp, nu-l mai văzusem prin oraş. Ori de câte ori mă-ntorceam acasă fără să dau ochii cu el, aveam impresia vagă de lucru neîmplinit, de absenţă, de nefiresc. Niciodată nu l-am văzut grăbit, zorit, precipitat, Totdeauna mi-a lăsat impresia că are la dispoziţie veşnicia, şi că nu-i nici un motiv de pripeală, de închidere a unui subiect înainte de a-l diseca în toată gama sensurilor încifrate. Ii plăcea comunicarea, dialogul, conversaţia şi nu pierdea nici un prilej de a-l exersa cu o plăcere rubicondică şi oricărui cunoscut,  din cei ce se-ntâmpla să-ntâlnească. Fiecăruia  avea ceva să-i comunice, să-i transmită, să-i explice,  iar numărul cunoscuţilor săi depăşea cu mult populaţia oraşului.

Cine nu i-a fost elev şi n-a trecut prin clasele sale? Cine n-a auzit de directorul Stefan Rugină şi nu-i pronunţa numele cu respect, cu căldură, cu recunoştinţă? A fost, şi rostesc acest perfect compus cu mare tristeţe, un profesor de excepţie şi un pedagog înnăscut. In lungile sale decenii de profesorat şi director a contribuit la formarea multor serii de elevi, apaţinând unor generaţii diferite. A făcut din şcoală un sanctuar şi din profesorat o religie. Istoric, cu o excelentă pregătire ştiinţifică,  a considerat totdeauna istoria ca o disciplină fundamentală în  ansamblul programelor de învăţământ.

Nimeni nu l-a văzut  întârziind  intrarea la clasă  şi niciodată nu i-au fost suficiente cele cincizeci de minute cât durează o oră de curs.

Imi imaginez că pensionarea n-a căzut tocmai bine pentru distinsul profesor. Obişnuit să aibă ceva de făcut, să lucreze ceva, obişnuit să parcurgă zilnic acelaşi traseu, cuprins între casă şi şcoală, trebuia, acum, la pensionare,   să găsească altceva pentru a-şi consuma timpul şi energia. In acest interval  a elaborat monografia liceului – o lucrare masivă şi excelent documentată, de fapt un crâmpei din istoria oraşului şi a comunităţii tecucene.  Este opera vieţii lui şi toţi cei interesaţi de istoria acestui colţ de ţară va trebui să se conecteze la lectura ei şi s-o ţină pe un raft privilegiat al bibliotecii.

Stefan Rugină nu preda istoria ci oficia, asemenea unui sacerdot luminat de mirajul înţelepciunii, la un templu genuin şi fascinant, scormonea, cum numai el ştia să răscolească, prin trecutul acestui popor ca printr-un depozitar de învăţături cu valoare de îndreptar.  Cine n-a înţeles lecţia istoriei, n-a-nţels nimic din specificul unui popor, iar cine n-a înţeles  trecutul unui popor, n-a- nţeles nimic din durerile lui şi riscă să-i repete greşelile. Aceasta este marea învăţătură pe care profesorul Ştefan Rugină ne-a lăsat-o moştenire şi pe care va trebui s-o preluăm şi s-o ducem mai departe.

Prof. Ionel Necula