Web
Analytics
TECUCI

Joi 23 decembrie, sedinta ordinara de CL


Sala Consiliu LocalJoi 23 decembrie, ora 16, la sala mare a Primariei are loc sedinta ordinara, avand in dezbatere urmatoarele proiecte:
– Completarea Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului local;
– Modificarea HCL nr.123/30.09.2010 referitoare la desemnarea reprezentatilor Consiliului local in Consiliul de Administratie si Comisia de asigurare a calitatii educatiei din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Tecuci;
-Insusirea raportului de evaluare a terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci, in vederea vanzarii sau concesionarii acestora;    – Trecerea din domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia, a unor bunuri mobile si imobile;  – Aprobarea caietului de sarcini si a concesionarii directe catre SC Filiala de Distributie a energiei Electrice-Electrica  Distributie Muntenia Nord SA-Sucursala de distributie Galati a unui teren situat in Tecuci-Statia de Transformare Tecuci Est apartinand domeniului public al municipiului Tecuci;
– Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011;
– Inchirierea prin licitatie publica, a unor bunuri imobile situate in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.156, apartinand domeniului public al municipiului;
– Rectificarea bugetului pe anul in curs;