Web
Analytics
TECUCI

Întrunire ordinară a CL, urmată de o şedinţă AGA


  Consiliul Local al Municipiului Tecuci s-a întrunit, joi, ora 16, în prima şedinţă ordinară din 2012. Din totalul de 19 consilieri, au lipsit doar Tiberiu Manoliu şi Constantin Bulhac, şedinţa fiind statutară. Pe ordinea de zi figurau iniţial 8 proiecte, la care s-a mai adăugat încă unul privind modificarea HCL nr. 20/29.01.2009 referitoare la închirierea către Camera Deputaţilor – Cabinet parlamentar, nr. 89, a spaţiului situat în imobilul de pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 77. În afară de proiectul de la punctul 3, retras, toate au fost aprobate în unanimitate. La primul proiect s-au stabilit şi consilierii care vor face parte din comisiile de atestare a administratorilor asociaţiilor de proprietari şi din cea de soluţionare a contestaţiilor: Tudor Spiridon, respectiv Vasile Dănăilă Pazvante. Cele mai mult discuţii au fost purtate însă în jurul proiectului de la punctul 3 vizând aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu privitor la mansardarea unui imobil din strada Traian, zona Piaţa Centrală. “În general când faci un plan urbanistic de detaliu care priveşte mai mulţi proprietari chiar dacă-l plăteşti tu trebuie oarecum să ai acceptul vecinilor pentru că acest plan prevede anumite aliniamente şi elemente care-i privesc pe toţi proprietarii din zonă”, a spus primarul Eduard Finkelştain. Consilierii şi primarul au pus pe tapet şi alte probleme astfel că s-a hotărât retragerea proiectului de pe ordinea de zi urmând ca în scurt timp Comisia de Urbanism să meargă să discute cu proprietarii din zonă. Legat de proiectul de la punctul 7, viceprimarul Cristinel Basalic a avut de făcut câteva precizări deoarece între timp titulatura s-a schimbat în “Stabilirea formei de gestiune a unor activităţi din cadrul serviciilor publice de salubrizare şi administrarea spaţiilor verzi, aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice prin atribuire directă către SC Servicii Zone Verzi Ecotec SRL Tecuci, a regulamentului de  organizare şi funcţionare a caietelor de sarcini şi a contractelor prin delegarea gestiunii” iar primele 3 articole au fost modificate. La dosar consilierii au mai avut ataşat un referat cu activitatea Poliţiei Locale la sfârşit anului. Consilierul Petru Papuc a adus în discuţie necesitatea sancţionării celor care aruncă deşeuri într-o zonă din cartierul Bălcescu şi nevoia unei monitorizări mai atente a centralizării materialelor de construcţii, de către poliţiştii locali, aflaţi în serviciul de pază la U.M. 01589, şi ceilalţi responsabili. Alte opinii au fost formulate de consilieri la secţiunea întrebări, interpelări petiţii.
Şedinţă AGA
După şedinţa Consiliului Local a avut loc şi şedinţa AGA (Adunarea Generală a Acţionarilor) care a vizat aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. Pieţe Zone Verzi S.A. pentru anul 2012. Au fost supuse spre aprobare: bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2012; bugetul de venituri şi cheltuieli estimat pe anii 2013-2014; programul de investiţii, detaliat pe surse de finanţare; programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi piese de schimb; programul de reducere a arieratelor şi situaţia datoriilor rezultate din împrumutul contractat cu BCR Tecuci. Toate punctele au fost aprobate în unanimitate mai puţin primul la care a existat o abţinere (Neculai Chivu). Consilierul a fost nemulţumit de faptul că pe timp de iarnă pieţarilor care au mese închiriate, nu li se acordă vreo reducere. Propunerea aceasta ar fi trebuit lansată însă la şedinţele anterioare când s-au votat tarifele (au rămas aceleaşi şi pt. 2012), potrivit directorului Marcel Cazacu. “Am avut întotdeauna o politică de atenţie faţă de Piaţă prin îngheţarea tarifelor de trei ani încoace, prin reducerea de anul trecut”, a spus primarul menţionând că o astfel de măsură ar cauza o oarecare discriminare pentru că există destule societăţi comerciale care se descurcă greu în această perioadă şi nu au avut parte de reduceri.
Proiectele care figurau iniţial pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a CL:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de administrator de imobile, a reorganizării comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de administrator de imobile precum şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea atestării administratorilor de condominii
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor centralizate, pentru trimestrul IV, anul 2011
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu privitor la mansardare, imobil situat în str. Traian – Piaţa Centrală
4. Proiect de hotărâre prin vânzarea directă a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil aparţinând domeniului privat, situat Tecuci, str. Nicolae Titulescu
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu pentru cabinet parlamentar, str. 1 Decembrie, nr. 70
7. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii unor activităţi din cadrul serviciului public de salubrizare şi zone verzi către SC Servicii Zone Verzi Ecotec Tecuci
8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al SC Servicii Zone Verzi Ecotec Tecuci
9. Întrebări, interpelări, petiţii


One comment

  1. Administraţia locală Tecuci, cred că se conduc în viaţă după vorba din popor care zice aşa: “Morţii se acoperă cu pământ, iar vii cu hârtii!” Dar ca exemplu pt astfel de oameni le dau un simplu exerciţiu de gândire.Dacă îşi fac o casă cu o firmă, cea mai mare din lume, cu contracte semnate, parafate, dar în contract beneficiarul nu observă că instalaţia de apă este subdimensionată şi când se mută nu are apă la etaj, firma constructoare este scutită de proces şi de daune?! Logic că nu.Aşa şi cu hotărârile luate în consiliu local.O hotărâre luată aiurea, nu va salva pe nimeni de la răspundere, pe motivul că a fost discutată şi aprobată de toţi.Democraţia se învaţă de la cap la coadă într-adevăr, numai că aplicarea ei, este viceversa, adică de la coadă la cap.O administraţie care este a comunităţii ia hotărâri pentru comunitate. Nu ia hotărâri economico-financiare. Una din aberaţii, este cea în care ţăranul producător, plăteşte taxă ca să vândă hrană la locuitorii comunităţii. Ce logică comunitară este aceasta?! Nu trebuie ca edil al comunităţii să asigur printre altele tot ce este necesar comunităţii?! Cu alte cuvinte să mă asigur că vor veni producătorii de alimente în comunitatea mea. Cei ce vor să vândă mărfuri industriale pot plăti taxe, dar producătorii de hrană, nu intermediarii, nu ar trebuie să plătească nici un leu. Şi mulţi trăiesc cu impresia, care se şi cultivă cu sârg de unii, că cineva are grijă de mine ca cetăţean. Complet greşit. Ceauşescu a fost împuşcat în 1989, partidul s-a desfiinţat, dar există încă mentalitatea în rândul tecucenilor, că altcineva hotărăşte în locul cetăţeanului, că el nu are nici o putere. Mai ales când primăria este percepută precum un conac boieresc pentru ţăranul român din vremurile apuse. Cine avea curaj în acele vremuri să vină la conac fără invitaţie?! Anul acesta este ultima ocazie ca tecucenii să-şi ia oraşul în mâinile proprii. Şi nu uitaţi sloganul “JOS LABELE DIN BUZUNARELE NOASTRE!”

Comments are closed.