Web
Analytics
TECUCI

Inca un proiect european obtinut la GSI Tecuci


  Grupul Școlar Industrial Tecuci a început implementarea proiectului „Broadening our cultural horizons”/ „Lărgirea orizonturilor noastre culturale”, finanțarea europeană fiind al treilea grant accesat și obținut de către prof. Violeta Burghelea – coordonator proiect România.  Proiectul „Broadening our cultural horizons” a fost aprobat şi finanţat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Comisia Europeană prin Programul „Învăţare pe tot Parcursul Vieţii”, acţiunea „Parteneriate bilaterale pentru învăţare – Comenius”. Valoarea grantului aprobat este de 15.000 de euro.  Perioada de desfășurare a parteneriatului internațional este septembrie 2011– iulie 2013 şi are ca parteneri Grupul Școlar Industrial Tecuci, România și Tosya Anadolu Ogretmen Lisesi, Kastamonu, Turcia. Echipa de lucru implicată în derularea acestui proiect este coordonată de prof. Violeta Burghelea, căreia i se alătură directorul instituției prof. Lavinia Capmare, prof. Lăcrămioara Botez, prof. Mihaela Avram, ec. Ioana Zaharia și un număr de zece elevi ce vor fi selectați în perioada imediat următoare.
Principalele criterii de selecție vor fi: competențele dezvoltate de comunicare în limba engleză, abilități în dansul tradițional și modern, înclinația spre arta populară, etc.
Proiectul „Broadening our cultural horizons”  își propune împărtășirea, culturii și tradițiilor celor două țări cât și inițierea în limbile materne ale partenerilor. Timp de doi ani se vor realiza minim 20 de ore de pregatire lingvistică a elevilor, în vederea promovării dialogului intercultural, precum și realizarea de produse finale (pliante, broșuri, CD-uri, DVD-uri, website) ce  atestă finalitățile și buna desfășurare  a proiectului.
În perioada 20 – 31 mai 2012 vom fi gazdele primei întâlniri de lucru și vom desfășura timp de zece zile un program de activități cultural-educative împreună cu delegația turcă, alcătuită din zece elevi de liceu și profesorii acestora. O delegație asemănătoare, de zece elevi, însoțiți de profesori de la Grupul Școlar Industrial Tecuci va lua parte la o mobilitate în Turcia în mai-aprilie 2013, pe un interval de zece zile.
Având în vedere faptul că proiectul este încă la început de drum, sperăm într-o bună colaborare între cele două licee, iar produsele proiectului vor fi vizibile comunității locale și nu numai, prin mijloacele mass media.

A informat prof. Violeta Burghelea