Web
Analytics
TECUCI

Duminica Sfinţilor Români


razbointrucuvant.ro

Duminica Sfinţilor Români a fost instituită în urma unei decizii a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în 1992. Ea este serbată anual după Duminica Tuturor Sfinţilor. În această zi îi prăznuim pe fii neamului nostru şi pe cei străini care au vieţuit pe teritoriul românesc, sensibili la chemarea tainică spre sfinţenie a lui Dumnezeu. În pustietăţi, în mănăstiri, în tumultul oraşelor, în lagărele şi închisorile comuniste, în ei s-a împlinit lucrarea Duhului Sfânt. Există numeroşi sfinţi necunoscuţi sau oameni cu viaţă aleasă care nu au fost canonizaţi încă. În calendar sunt consemnaţi în jur de 100 de sfinţi români: Cuv. Antipa de la Calapodeşti, Sf. Mc. Ermil şi Stratonic, Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului, Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea, Sf. Mc. Montanus preotul şi soţia sa, Maxima, Sf. Mc. Irineu, Episcop de Sirmium, Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, Sf. Mc. Sava de la Buzău, Sf. Cuv. Ierarh Pahomie de la Gledin, Sf. Teotim, Episcopul Tomisului, Sf. Ierarhi Mărturisitori: Ilie Iorest şi Sava, Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, Sf. Pasicrat şi Valentin, Cuv. Vasile de la Poiana Mărului, Sf. Mc. din Dobrogea: Chiril, Chindeu şi Tasie, Sf. Mc. Maxim, Dada, şi Cvintilian din Ozovia, Cuviosul Irodion de la Lainici, Sf. Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului, Sf. Mc. Ioan Valahul, Sf. Mc. Iuliu Veteranul, Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava, Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel, Sf. Mc. Nicandru şi Marcian, Sf. Mc. Isihie, Sf. Ierarh Grigorie Dascălul, Mitr. Ţării Româneşti, Sf. Niceta de Remesiana, Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ, Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi, Sf. Voievod Ştefan cel Mare,  Sf. Mc. Epictet şi Astion,  Sf. Mc. Emilian de la Durostor,  Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia, Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel, Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ, Cuv. Teodora de la Sihla, Sf. Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Sfinţii Martiri Brâncoveni, Cuv. Iosif de la Văratec,  Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi Venust, Sf. Mc. Lup,  Sf. Varlaam, Mitr. Moldovei, Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopul Romanului, Cuv. Dionisie Exiguul, Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi,  Cuv. Onufrie de la Vorona,  Cuv. Chiriac de la Tazlău,  Cuv. Ioan de la Prislop, Sf. Iosif cel Nou de la Partoş, Mitr. Banatului, Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Brazi, Sf. Voievod Neagoe Basarab, Sf.  Ierarh Martir Antim Ivireanul, Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani, Cuv. Parascheva, Cuvioşii Mărturisitori Visarion, Sofronie şi Sfântul Mucenic Oprea, Sfinţii Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş  şi Moise Măcinic din Sibiel, Cuv. Dimitrie cel Nou, Sf. Iachint Mitr. Ţării Româneşti, Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat, Sfinţii Martiri şi Mărturisitori năsăudeni: Atanasie Todoroan din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu, Cuv. Paisie  de la Neamţ,  Cuv. Grigorie Decapolitul, Sf. Mc. Dasie, Cuv. Antonie de la Iezerul – Vâlcea, Cuv. Gheorghe de la Cernica, Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş, Sf. Dosoftei Mitr. Moldovei, Cuv. Daniil Sihastrul, Sf. Petru Movilă, Mitr. Kievului, Cuv. Nicodim de la Tismana şi Sf. Mucenic Hermes.