Web
Analytics
TECUCI

Constructia variantei ocolitoare sud-vest Tecuci – Relicitare

Centura-ocolitoare-Tecuci-sud-vest_protecuci.ro

In data de 22.aug.2012 CNADNR a inceput procedurile de relicitare pentru constructia centurii ocolitoare (sud-vest) a Municipiului Tecuci.
Iata cateva date ale acestei proceduri:

Detalii procedura
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Numar anunt : 153322 / 22.08.2014
Denumire contract : CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE TECUCI – RELICITARE
Stare procedura : In desfasurare….

….III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
I. Autoritatea Contractanta solicita Garantie de participare eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari, in cuantum de 1.100.000 lei. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro, in cuantum de 249,450,08 Euro, calculat la un curs mediu afisat de BNR, aferent lunii iulie 2014, de 1 Euro = 4,4097 Lei. Pentru calculul valorii garantiei de participare, in cazul in care ofertantul doreste sa prezinte garantia de participare in alta moneda decat euro se va utiliza cursul mediu aferent lunii iulie 2014 publicat pe http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. III. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. IV. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa dupa caz Formularul B1/ B2.

Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Informatii suplimentare privind garantia de participare se gasesc la pct IV.4.3, Modul de prezentare al ofertei. Pt. garantia de participare constituita prin virament bancar, conturile CNADNR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA sunt: RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 LEI sau RO13 RNCB 0082 0080 9408 0003 EUR. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, constituita in conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) din HG 925/2006 si completata conform Formularului nr. C1/ C2 din Sectiunea 2 „Formulare” – Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante în termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul va fi finantat din Fonduri European de Dezvoltare Regionala si din Bugetul de Stat al Guvernului Romaniei.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare  …citeste intreg articolul

Sursa: www.licitatia.ro