Web
Analytics
TECUCI

Comunicat al Primariei Tecuci


    I. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Anuntul de participare nr.132791/31.01.2012, a lansat în SEAP, procedura de achiziţie publică prin licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de “Proiectare şi execuţie a sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate şi sisteme de alimentare cu apă a localităţilor din judeţul Galaţi“. Conform caietului de sarcini, ataşat invitaţiei de participare, la punctul nr. 1 se regăseşte obiectivul “Extindere reţele de canalizare sistem separativ menajere şi pluviale în municipiul Tecuci” în valoare de 8.841.913 lei inclusiv TVA.Valoarea totală estimată a achiziţiei, este de 53.687.545,16 lei fără TVA. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 04.04.2012, la sediul MDRT. Finanţarea investiţiei va fi asigurată de către bugetul de stat. Durata totală de execuţie este de 108 luni de la data atribuirii contractului.

II. APA CANAL S.A. Galaţi, prin Anunţul de participare nr. 132815/01.02.2012, a lansat în SEAP, procedura de achiziţie publică prin licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului pentru “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din Tecuci şi Târgu Bujor, inclusiv reabilitarea fronturilor de captare Vadu Roşca, Salcia Lieşti, Cosmeşti, Rotunda şi Târgu Bujor“. Obiectul contractului cuprinde şi “Sistem alimentare cu apă Tecuci”, însemnând realizarea următoarelor lucrări: reabilitare 26 puţuri aparţinând frontului captare Cosmeşti, 10 puţuri aparţinând frontului captare Rotunda,  staţie clorare, staţie pompare apă Cosmeşti, staţie pompare apă potabilă Cernicari, staţie de pompare apă potabilă Bălcescu, reabilitare reţele apă potabilă, L = 613m, extindere reţele de apă potabilă, L = 31.499m, sistem alimentare apă SCADA. Valoarea totală estimată a achiziţiei, este de 80.709.709 lei fără TVA. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 29.03.2012, la sediul SC APA CANAL SA Galaţi. Finanţarea investiţiei va fi asigurată prin Fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. Durata totală de execuţie este de 37 luni de la data atribuirii contractului.

Comunicat al Primăriei Tecuci


2 comments

  1. PREA VA LUNGITI DE ATATEA ANI.BA CU LICITATII BA CU FONDURI SI NE PRINDE ANUL 2020 SI NOI CEI DIN TECUCI PLATIM O GRAMADA DE BANI PE MC DE APA,CA IN BUCURESTI.CAN SE VA IEFTINI APA IN TECUCI?CINE POATE DA UN RASPUNS CONCRET DUPA REABILITAREA APEI SI NEMAIEXISTAN D PIERDERI.

    1. Poţi să-ţi dai răspunsul singură. Vino la vot, dă-le peste bot, alege pe cine trebuie. Adică cei ce vor trece apa la cetăţean, nu la EI. Mai pe înţeles, comunitatea locală nu trebuie să plătească apa. Doar cheltuielile de întreţinere a reţelei. Că aşa e logic şi democratic.

Comments are closed.