Web
Analytics
TECUCI

Cerc Pedagogic Consilieri Educativi la scoala “Anghel Ruginǎ” Tecuci


Activitate Cerc Metodic scoala 1_tecuci Vineri , 5 aprilie 2013, la Scoala Gimnazialǎ “Anghel Ruginǎ” Tecuci , a avut loc activitatea Cercului Pedagogic al Consilierilor Educativi ca parte integrantǎ a săptămânii “SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” , cu tema “Importanţa relaţiei familie-școalǎ în integrarea socialǎ a școlarului” . La aceastǎ întrunire au participat consilierii educativi de la școlile aparţinând de setul Tecuci, din partea ISJ Galaţi doamna Niculina Boștiog de la școala “St. O. Iosif” Tecuci – responsabil cerc metodic, elevi si pǎrinţi.  Cuvântul de deschidere l-a avut domnișoara director Luminiţa Gogu, care a evidenţiat rolul consilierilor educativi în coordonarea și programarea activitǎţilor educative școlare, extracurriculare si extrașcolare.

În cadrul întrunirii s-a desfașurat urmatorul program:  derularea simultanǎ a patru activitǎţi

  • Activitatea 1 –  “Bat clopotele Învierii!” – tradiţii de Paște – atelier de lucru . Moderatori prof. înv. primar Nuţa Nǎstase, Valeria Arghire, Rodica Pavel, Ecaterina Barbu, Nicoleta Epure.
  • Activitatea 2 – “Famila mea” -Program pentru orientare profesionalǎ JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA clasa I . Moderator consilier educativ prof. înv. primar Verginica Ștefan.
  • Activitatea 3 – Planificarea carierei – Alegerea profesiei . Moderator prof. Rodica Donie
  • Activitatea 4 – “De vorbǎ cu psihologul școlar” – prezentare secvenţialǎ din proiectul “Viitorul este acum” . Moderator prof. Cornelia Ardeleanu.

Activitate Cerc Metodic scoala 1_tecuci-eu   A urmat expunerea a douǎ programe dupǎ cum urmeazǎ: “Importanţa relaţiei familie-școalǎ în integrarea socialǎ a școlarului” prezentare Prezi , propunǎtor prof. Cornelia Ardeleanu , si “JOB SHADOW DAY” prezentare a programului internaţional de orientare profesionalǎ JA România , propunǎtor consilier educativ prof. înv. primar Verginica Ștefan.

În ultima parte a activitaţii s-a desfǎșurat un program artistic cuprinzând un scurt moment muzical interpretat la pian de elevul Ștefan Sima de la clasa a VI-a B, doua scenete – “D-l Goe” si “Vizitǎ” interpretate de elevii claselor a V-a A si VI B sub îndrumarea prof. Liliana Sima, urmat de intrarea în scenǎ a trupei de majorete de la clasa a III-a, ce au etalat reale calitǎţi și talente de dansatoare sub conducerea prof. înv. primar Rodica Pavel.

Activitate-Cerc-Metodic-Scoala-1_tecuci-eu   Concomintent cu activitatea desfǎșuratǎ în interiorul școlii, în perimetrul școlii a avut loc acţiunea de ecologizare prin programul “Natura Verde” în colaborare cu Ocolul Silvic Tecuci, în care elevii claselor a VI-a A si a VIII -a sub îndrumarea profesorilor Cornel Țucaș si Ovidiu Vrabie au plantat 50 de puieţi de stejar si tot atâţia de salcâm.

   Întreaga activitate s-a bucurat de un real succes , fiind foarte apreciatǎ atât de invitaţi cât și de pǎrinţi, dar cei mai bucuroși au fost elevii deoarece au reușit sǎ prezinte contribuţia adusǎ de ei la aceastǎ activitate.

prof. Ovidiu Vrabie