Web
Analytics
TECUCI

Biserica Sf. Ilie, în straie de sărbătoare. Concursul dedicat copiilor a devenit tradiţie


vecernie-biserica-sf-ilie_tecuci.eu

Parohia din Tecuci aflată sub ocrotirea Sf. Ilie şi-a serbat hramul, organizând totodată cea de-a treia ediţie a concursului pentru copii care are ca temă viaţa şi misiunea prorocului. Slujba Vecerniei cu Litie s-a săvârşit ca-n fiecare an afară, începând cu ora 18 (joi). Soborul de preoţi condus de protopopul Gheorghe Joghiu a împletit cântarea cu rugăciunea şi cuvântul de învăţătură. Zecilor de credincioşi prezenţi li s-au alăturat primarul Daniel Ţuchel şi viceprimarul Dănuţ Petrică Radovei, care au răspuns unei invitaţii asemănătoare când Biserica Sf. Petru şi Pavel şi-a sărbătorit ocrotitorii. După citirea Acatistului Sf. Proroc Ilie, părintele protopop a rostit un cuvânt de folos. ”Sf. Ilie a avut misiunea de a aduce poporul israelit la Dumnezeu, preot-gheorghe-susnia_tecuci.eude a-l chema la o constatare dureroasă: ”Până când veţi şchiopăta de amândouă picioarele”, credinţa şi faptele bune – în tâlcuirea părintelui Cleopa. În acea perioadă i se ridicase templu zeului Baal… Şi noi ne-am adus zeităţi de peste hotare care ne însingurează şi ne depărtează de Dumnezeu… Am ajuns să spunem răului bine, păcatului virtute… Trebuie să avem curajul Sf. Ilie să ridicăm pe Carmelul conştiinţei noastre (n.n. muntele unde s-a petrecut minunea pogorârii focului din cer care a întors poporul la Dumnezeu) unde este şi cât a mai rămas din Dumnezeul cel Viu… Calculatorul este şi el o zeitate a acestui veac care ne schimbă chipul şi căreia ne închinăm. Vai de părintele care nu-şi lasă copilul la calculator…”. La iniţiativa preotului paroh Gheorghe Şuşnia, olimpicul naţional la chimie, Victor Miron, în prezent student la medicină, a organizat împreună cu alţi tineri (miercuri), pentru cea de-a treia oară, concursul ”Sf. Ilie, ocrotitorul parohiei mele”, la care au participat 11 copii din clasele primare. Aceştia au răspuns în scris unor întrebări tip grilă legate de viaţa sfântului, după ce în prealabil au primit material de studiu, şi au redactat două compuneri despre felul în care ne ajută Biserica să devenim mai buni şi modalităţile prin care ne putem ajuta aproapele aflat pe patul de suferinţă. Premiere-sfantul-ilie_tecuci.euLucrările au fost corectate de Victor şi o altă creştină practicantă, Andreea Onofrei din Independenţa, olimpică internaţională la chimie. Primele trei locuri au fost ocupate de Dorin Ion Vintilă, Luiza Făcîlă şi Andreea Nicoleta Sava, colegi de clasă (a VII-a) la Şcoala Nr. 10. Toţi participanţii au primit după terminarea Vecerniei din partea bisericii, premii constând în bani şi cărţi de rugăciune. Cheltuiala pentru diplome a fost suportată de librăriile Graphotek. Vineri în cimitirul Eternitatea s-au făcut pomeniri la mormintele celor răposaţi.

Viaţa Sf. Ilie

Sf. Proroc Ilie Tesviteanul a trăit cu peste 800 de ani înaintea Mântuitorului Hristos. S-a născut în cetatea Tesvi din ţara Galaadului, de unde şi numele de Tesviteanul. Făcea partea din seminţia preoţească a lui Aaron, tatăl său numindu-se Sovac. Încă din tinereţe a iubit fecioria şi se retrăgea în locuri pustii ca să se roage. Pe vremea aceea rege al evreilor era Ahab care-şi luase o soţie feniciană, Izabela, ce se închina idolului Baal. De dragul femei sale regele a renunţat la credinţa în Dumnezeul cel Adevărat, îndemnând poporul să se închine idolului Baal, pedepsindu-i pe apărătorii credinţei. Sf. Ilie a fost trimis de Dumnezeu să-l mustre pe Ahab pentru rătăcirea lui iar pentru că nu l-a ascultat, cerul a fost încuiat trei ani şi jumătate, abătându-se o foamete mare asupra ţării. Dumnezeu l-a îndemnat pe proroc să se retragă la pârâul Cherit lângă Iordan, pentru a supravieţui, fiind hrănit acolo cu pâine şi carne de către corbi. Mai târziu a fost trimis la Sarepta Sidonului unde a făcut două minuni mari, înviind fiul unei femei văduve şi înmulţind făina şi untdelemnul în casa ei. Pentru a dovedi oamenilor că Domnul lui Israel este Dumnezeu Adevărat, în muntele Carmelului s-au adus doi viţei spre jertfă. La rugăciunea insistentă a prorocilor lui Baal nu s-a întâmplat nimic dar la invocarea scurtă şi fierbinte a lui Dumnezeu de către Prorocul Ilie, s-a pogorât foc din cer, care a mistuit jertfa sa. ”Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu” au strigat oamenii, plecându-şi frunţile la pământ. Prorocii lui Baal au fost ucişi de Sf. Ilie, care s-a rugat apoi lui Dumnezeu să dea ploaie. Sf. Ilie a avut şi un succesor, Sf. Elisei, fiul văduvei cel înviat. Prorocul Ilie a fost răpit la cer într-un car cu cai de foc şi va veni înainte de cea de-a doua venire a Domnului Hristos pentru a-i întoarce pe oameni la credinţă şi a-l mustra pe Antihrist, un conducător al întregii lumi, care va face minuni şi semne mincinoase cu puterea Satanei, cerând să fie recunoscut drept Dumnezeu. Antihristul o să intre în scenă într-o perioadă de mare haos şi criză a omenirii, ajunsă la apogeul răutăţii şi patimilor, părând că va aduce pacea în locul dezordinii mondiale. ”Fiecare persoană va fi pecetluită; fiecare amănunt sau element al muncii sale şi al vieţii acesteia, ba şi fiecare cuvânt, fiecare mişcare a facultăţilor mintale va fi sub supraveghere neîncetată… Toată munca, fiecare metru pătrat de pământ, fiecare bob de grâu va fi sub controlul lui Antihrist… Toate se umplu de Antihrist: pamantul, marea, aerul. Toate se vor face cu singurul scop de a înlatura cu totul numele lui Hristos din inima omului”, profeţeşte un pustnic din secolul XV (alte învăţături despre Antihrist )