Web
Analytics
TECUCI

Acte necesare pentru subvenţia la încălzirea locuinţei


subventii caldura  Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere prin care se solicită subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, se depun la Serviciul Local de Asistenţă Socială între orele 8 şi 12, însoţite de următoarele documente: copii xerox după acte privind identitatea membrilor familiei – carte identitate sau certificate de naştere pentru copiii până la vârsta de 14 ani; acte privind veniturile familiei – adeverinţe de salariat, cupoane şomaj, pensie, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii; adeverinţă registrul agricol (Primărie); adeverinţă taxe şi impozite din care să reiasă că familia nu are în proprietate altă locuinţă sau autoturism cu capacitatea cilindrică mai mare de 1600 cmc; dovada spaţiu de locuit (act proprietate, închiriere, comodat); adeverinţe de elev din care să reiasă că elevii beneficiază sau nu de burse; pentru copiii aflaţi în grija altor persoane decât părinţii se vor ataşa acte din care să reiasă că aceştia sunt legal împuterniciţi să-i îngrijească; persoanele care au viza de flotant în Tecuci vor prezenta şi acte din localitatea unde au reşedinţa (adeverinţă pământ, finanţe, taxe şi impozite); pentru persoanele care solicită subvenţii pentru încălzirea cu gaze naturale se va ataşa şi ultima factura de la Distrigaz.

Lista_bunurilor  Cuantumul ajutoarelor de încălzire
Limite de venituri            Ajutor gaze naturale              Ajutor combustibili solizi sau petrolieri
Până în 155 lei                             262 lei                                           54 lei
Între 155.1-210                          162                                                 48
Între 210.1-260                         137                                                 44
Între 260.1-310                         112                                                  39
Între 310.1-355                           87                                                  34
Între 355.1-425                           62                                                  30
Între 425.1-480                           44                                                  26
Între 480.1-540                           31                                                  20
Între 540.1-615                            19                                                  16

Daţi click pe imagine pentru a vizualiza lista bunurilor ce conduce la excluderea acordării subvenţiei.