Web
Analytics
TECUCI

Absurditate: Singurul Club al Copiilor din judeţ şi-a pierdut personalitatea juridică


Clubul copiilor_tecuci.eu  Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară din 7 octombrie 2011 (când ministru al Educaţiei era Daniel Funeriu) începând cu noul an educaţional cluburile copiilor care au între 1 şi 6 norme didactice devin filiale. Clubul Copiilor Tecuci a devenit filială a Palatului Copiilor Galaţi deoarece nu are decât 6 norme. Potrivit vechilor prevederi cluburile se constituiau ca filiale doar dacă aveau până în 5 norme didactice. Până în anul 2010 Clubul Copiilor Tecuci a avut 7 norme dar din cauza reducerilor de personal au rămas 5 conform notificărilor trimise de Ministerul Educaţiei. În urma demersurilor făcute de conducerea Clubului Copiilor Tecuci, Palatul Galaţi a oferit o normă pentru tecuceni în primăvară la aeromodele (Regulament: “Directorul poate transfera, temporar sau definitiv, o normă didactică de la palatul copiilor la clubul copiilor şi invers, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti). Din păcate nu a fost de ajuns pentru a se evita transformarea în filială. Nici intervenţia de luna trecută a autorităţilor locale la inspectoratul judeţean, în măsură să ia legătura mai departe cu ministerul, nu a avut cel puţin până acum niciun efect. Mâhnirea este mai mare dacă analizăm puţin regulamentul şi citim articolele următoare: “Pot funcţiona cluburi ale copiilor în localităţile în care numărul copiilor cuprinşi într-o formă de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal – este de cel puţin 1.000 (n.n. în cazul nostru sunt aprox. 10000)… În localităţile în care numărul copiilor şcolarizaţi este mai mic de 1.000, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate înfiinţa filiale ale palatului/clubului copiilor, la solicitarea comunităţii locale şi la propunerea inspectoratului şcolar judeţean, pe baza unui studiu de impact… Un club al copiilor se constituie ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică cu minimum 300 de copii înscrişi (n.n. în cazul nostru sunt 800) şi având minimum 7 norme didactice”. Clubul Copiilor Tecuci are doar şase norme deşi cluburi ale copiilor din localităţi similare din punct de vedere demografic, spre exemplu Paşcani, au 16 norme. Imediat după Revoluţia din ’89 Clubul avea 24 de norme din care s-au tot tăiat. Pentru că a devenit filială directorul instituţiei din Tecuci Olimpiu Zăgrean  este acum managerul Palatului Galaţi. este în continuare profesor al instituţiei. În perspectiva unor viitoare restrângeri, clubul tecucean, singurul din judeţ (situaţie mai rar întâlnită în ţară) ar putea avea de suferit. Speranţa însă moare ultima. Poate mai marii naţiunii într-unul din momentele de rară înţelepciune vor catadicsi să aducă ceva amendamente la regulament. Frumoasele rezultate obţinute de profesorii şi elevii instituţiei – în 2011 în jur de 130 de premii din care 45 internaţionale – ne-au adus cinste şi au dovedit că în acest orăşel şi în localităţile limitrofe există un potenţial enorm. Îmi voi mai întări afirmaţia anterioară cu un singur exemplu: micul pianist de la clubul tecucean, actualmente filială a Palatului Copiilor Galaţi, Adi Top, va studia la Conservatorul din Viena.