Web
Analytics
TECUCI

25 martie, sărbătoarea Bunei Vestiri


Sarbatoarea Buna  Vestire Praznicul Bunei Vestiri sau Blagovestenia este unul din cele 4 închinate Maicii Domnului. În Răsărit  a fost stabilită data de 25 martie pentru această sărbătoare cel mai probabil încă din prima parte a sec. al V-lea în urma generalizării serbării Naşterii Domnului peste tot la 25 decembrie. Taina întrupării Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria a fos încredinţată doar Arhanghelului Gavriil care a mers în cetatea Nazaret din Galileea, o aşezare neînsemnată ce includea şi popoare păgâne ca să se arate milostivirea lui Dumnezeu faţă de cei smeriţi şi defăimaţi, pentru a-i vesti Preacuratei că va zămisli pe Iisus Hristos. La acel moment Fecioara Maria se afla în casa Dreptului Iosif petrecând în rugăciuni şi cugetări dumnezeieşti. Născătoarea de Dumnezeu ştia din Sfânta Scriptură că Fiul lui Dumnezeu se va naşte dintr-o fecioară şi se ruga lui Dumnezeu s-o învrednicească s-o vadă şi să fie măcar slujitoarea ei cea mai de pe urma. Gavriil i se adresează: ”Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei!”, adăugând că: ”Duhul Sfânt Se va pogorî peste Tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”. La sfârşitul discuţiei despre taina aceasta mai presus de minte Fecioara încuviinţează răspunzând: ”Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!”. Sărbătoarea Bunei Vestiri este un praznic de bucurie duhovnicească şi este însoţită întotdeauna de dezlegare la peşte în orice zi ar cădea.

MT – tecuci.eu