free hit counters
Web
Analytics
TECUCI

Eliberare carte de identitate

Prima carte de identitate se elibereaza la implinirea varstei de 14 ani, cu termen de valabilitate de 10 ani, de catre formatiunea de evidenta populatiei de la locul de domiciliu (resedinta) al persoanei in cauza, pe baza completarii unei cereri tip si a urmatoarelor documente:Cerere tip pentru eliberarea cartiii de

Continue reading

Schimbare carte de identitate

Documente necesare:Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate; Certificatul de nastere al solicitantului, in original si copie; Certificatul de casatorie, in original si copie (daca este cazul); Adeverinta de identitate sau actul de identitate initial; Actul prin care se face dovada spatiului de locuit, in original si copie; Hotararea judecatoreasca

Continue reading

Eliberarea unui pasaport

– cererea tip, model 1, care se gaseste la [intlink id=”15″ type=”category”]sediul [/intlink]biroului (compartimentului) de pasapoarte;- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, [intlink id=”13″ type=”category”]buletinul [/intlink]de identitate) in original si copie xerox (numai in partile ce contin datele de identitate, [intlink id=”20″ type=”category”]fotografia [/intlink]si mentiunile privind

Continue reading

Eliberarea unui certificat fiscal

Documente necesare pentru eliberarea unui [intlink id=”22″ type=”page”]certificat [/intlink]fiscal:cerere tip de eliberarea unui [intlink id=”499″ type=”page”]certificat[/intlink]; copie xerox dupa actul de identitate (buletin de identitate / carte de identitate ) al [intlink id=”26″ type=”page”]proprietarilor[/intlink], sau procura notariala, delegatie avocatiala, in cazul in care nu este prezent proprietarul;copie dupa certificatul de

Continue reading

Inregistrarea nasterii

Documente necesare:Inregistrarea nasterii [intlink id=”499″ type=”page”]copilului [/intlink]se face la primaria municipiului, orasului sau comunei in a caror raza administrativ-[intlink id=”21″ type=”category”]teritoriala [/intlink]a avut loc nasterea. Termenul pentru declararea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei [intlink id=”336″ type=”category”]verbale [/intlink]a

Continue reading

Inregistrarea casatoriei

Documente necesare:[intlink id=”16″ type=”category”]Casatoria [/intlink]se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-[intlink id=”21″ type=”category”]teritoriala [/intlink]isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: Declaratia de casatorie, completata [intlink id=”41″

Continue reading

Inregistrarea decesului

Documente necesare: Actul de deces se intocmeste la [intlink id=”14″ type=”category”]primaria [/intlink]municipiului, orasului sau [intlink id=”325″ type=”category”]comunei [/intlink]in a caror raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul. Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In

Continue reading

Dosarul de pensionare

Documente necesare pentru dosarul de [intlink id=”26″ type=”page”]pensionare[/intlink]:Fisa de pensie (formular tip); Proces-verbal al comisiei de pensii din institutie; Fisa de calcul al vechimii in [intlink id=”18″ type=”category”]munca[/intlink]; Baza de calcul (5 ani din ultimii 10 ani, formular tip); Copie xerox dupa [intlink id=”14″ type=”category”]decizii[/intlink], dispozitiile de indexare a salariilor

Continue reading

Declararea schimbarii domiciliului

Documente necesare schimbarii [intlink id=”499″ type=”page”]domiciliului[/intlink]:Act de identitate Certificatul de nastere Certificatul de casatorie (daca este cazul) [intlink id=”24″ type=”category”]Actul [/intlink]prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de vanzare-cumparare sau contract de inchiriere) Livretul militar (data este cazul) Certificatele de nastere pentru [intlink id=”22″ type=”page”]minorii [/intlink]sub 14 ani

Continue reading

Documente necesare divort

Documente necesare divort: Cerere [intlink id=”13″ type=”category”]Certificat [/intlink]casatorie in original Certificate de nastere in cazul in care din casatorie au rezultat copii [intlink id=”16″ type=”category”]Taxa [/intlink]de timbre fiscale Timbre judiciare

Continue reading