free hit counters
Web
Analytics
TECUCI

Inregistrarea decesului

Documente necesare: Actul de deces se intocmeste la municipiului, orasului sau in a caror raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul. Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa , decesul este declarat de

Dosarul de pensionare

Documente necesare pentru dosarul de :Fisa de pensie (formular tip); Proces-verbal al comisiei de pensii din institutie; Fisa de calcul al vechimii in ; Baza de calcul (5 ani din ultimii 10 ani, formular tip); Copie xerox dupa , dispozitiile de indexare a salariilor din perioada cuprinsa in baza de

Declararea schimbarii domiciliului

Documente necesare schimbarii :Act de identitate Certificatul de nastere Certificatul de casatorie (daca este cazul) prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de vanzare-cumparare sau contract de inchiriere) Livretul militar (data este cazul) Certificatele de nastere pentru sub 14 ani care il insotesc pe titular la noul domiciliuTaxa

Inmatriculare permanenta vehicul nou – indigen

Documente necesare : • Cererea . În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul , proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere; • Fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  publice locale. -În

Inmatriculare permanenta vehicul nou – importat

Documente necesare: de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie); Cerere tip; Fisa de cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de (si stampilata in cazul pers. juridice);Copia tichetului de asigurare; Copia de proprietate (factura, contract de vanzare – cumparare, etc), certificatul si placile

Mersul Trenurilor

Sosiri in Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Restrictii 1 1862 A Tecuci 1:47 2m 1:49 2 664 R Iasi Tecuci 2:12 14m 2:26 3 663 R Bucuresti N Tecuci 2:47 12m 2:59 4 7571 P Marasesti Tecuci 3:13 3m 3:16 5 7572 P Galati