Web
Analytics
TECUCI

Casa de Cultură a Municipiului Tecuci


CASA DE CULTURĂ – Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62. Instituția de cultură se află instalată de peste patru decenii în clădirea vechii Primării a Tecuciului ce a fost edificată în anii 1886-1887 după proiectul arhitectului bucureștean Dimitrie Maimarolu.

Casa-de-Cultura Tecuci

Elementul dominant în plastica arhitecturală a acesteia îl constituie terasa largă, care se desprinde de linia fațadei, jucând rolul de pasaj acoperit pentru intrarea în clădire. Spațiilor libere conturate de arcadele trilobate în acoladă (de influență brâncovenească), ce se sprijină pe șase coloane de piatră, le corespund cinci uși de acces în clădire.

Fațada este împărțită în două registre prin intermediul unui brâu sculptat plasat la nivelul planșeului dintre parterul supraînălțat și etaj. Întreaga structură de rezistență este din ziduri portante de cărămidă, planșeul parterului fiind din grinzi metalice și bolțișoare de cărămidă.

Pătrunzând în interior, remarcăm un hol mare cu pardoseala mozaicată, străjuit de șase stâlpi de zidărie și cu arce în plin centru. Pereții acestuia sunt decorați cu 12 pilaștri cu capiteluri compozite și socluri proeminente.

La parter se accede spre un număr egal de camere, dispuse spre centrul clădirii. Printr-o scară monumentală cu balustrade din fier forjat – străjuită de două coloane cu întoarcere bifurcată – se ajunge la etaj, unde se distinge o galerie balcon larg deschisă cu colonade de susținere a plafonului și cu baluștri pe ambele laturi.

Spațiile destinate birourilor de la etaj corespund întocmai camerelor de jos. Singura încăpere ce nu are corespondent în zona parterului este sala mare de festivități, aflată deasupra holului intrării.
Clădirea vechii primării a fost concepută într-o arhitectură funcțională, autorul proiectului acesteia încercând să adopte un stil corespunzător destinației și naturii edificiului, pe măsura epocii și locului, folosindu-se de o interpretare liberă, specifică perioadei de debut a arhitecturii românești.

De-a lungul timpului, datorită sălii mari pentru festivități, dar și holurilor largi, aici se organizau festivitățile prilejuite de decernarea premiilor școlarilor merituoși, precum și cele mai selecte baluri ale diverselor societăți din oraș.

În perioada comunistă, clădirea a fost pusă la dispoziția Sfatului Popular al raionului Tecuci, care a funcționat aici până în primăvara anului 1968 după care, mai apoi, s-a instalat Casa Agronomului. Cum și aceasta din urmă fusese desființată, din ianuarie 1976 avea să se mute în spațiile rămase libere Casa de Cultură.

În perioada 2007-2011 a avut loc consolidarea și reabilitarea clădirii 2222 pe baza unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. Cu acest prilej s-au restaurat elementele decorative exterioare și interioare, inclusiv frumoasa scară din fier forjat ce permite accesul în zona etajului.

Sursa: volumul „Tecuciul şi împrejurimile sale – ghid turistic” – autor prof. Ştefan Andronache (2016)