Web
Analytics
TECUCI

Drepturile cetatenilor


La sugestia mai multor cititori, începem un ciclu de informare pe teme legislative. Categorie a fost botezata “Legislaţie” si puteţi cauta după o lege anume sau dupa cuvinte cheie. Asteptăm în continuare propuneri de legi şi hotărâri de interes cetăţenesc. Sperăm să putem colabora, în scurt timp, şi cu un avocat recunoscut pe plan local, pentru consultaţii online.

acord_drept Fundatia noastra (sursa ce-re.ro) s-a nascut din convingerea ca participarea publica nu este un moft, ci un principiu care ar trebui sa stea la baza tuturor proceselor de luare a deciziilor. Romania beneficiaza la ora actuala de un cadru legal bine pus la punct pentru informarea si consultarea cetatenilor. Participarea publica inseamna ca cetatenii iau parte la deciziile publice, fiind bine informati si consultati. Totodata, participarea publica este o suma de drepturi pe care toti le avem si pe care le putem folosi in relatia noastra cu autoritatile publice.

Despre ce drepturi este vorba mai exact?
Dreptul la informare
Exista o lege care iti da dreptul sa fii informat: legea 544/2001.
Ai dreptul sa soliciti oricand urmatoarele informatii autoritatilor publice (ministere, primarii, agentii guvernamentale, etc.):

 • ce trebuie sa faca departamentele, programul de functionare si programul de audiente al institutiei;
 • numele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • primariei ii poti cere bugetul localitatii (de unde sunt banii si unde se duc) si planul de investitii;
 • caile prin care pot fi contestate deciziile autoritatilor si institutiilor publice in cazul in care ti se incalca dreptul la informatie;
 • hotararile consiliului local si procesele verbale ale sedintelor consiliului local;
 • rapoartele de activitate anuale ale fiecarui consilier local si al primarului, precum si orice alte informatii care decurg din activitatea administratiei.

Informatiile pot fi solicitate atat verbal, cat si in scris. Cererile nu trebuie motivate, iar accesul la informatii este gratuit. Autoritatea poate prevede doar costuri de copiere a documentelor cerute. Autoritatea este obligata sa raspunda:

 • pe loc sau in 10 zile lucratoare de la depunerea cererii
 • in 30 de zile daca informatia ceruta este complexa si necesita o durata mai mare de timp, insa trebuie sa fii anuntat de acest lucru in termen de 10 zile.

Dreptul la consultare
Cetatenii pot participa la diverse intalniri si dezbateri publice in procesul de luare a deciziei publice (diverse acte normative: hotarari, legi, etc.), fie ca ele tin de nivelul local (primarie, consiliu local), fie ca ele tin de nivelul central (ministere, agentii de reglementare). Legea 52/2003 este legea transparentei decizionale si se aplica “autoritatilor publice centrale si locale, alese sau numite, precum si altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice”. Anumite aspecte ale procesului decizional la nivel local sunt de asemenea reglementate prin Legea 215/2001, legea administratiei publice locale.

Astfel, la nivel local:

 • ai dreptul sa participi la sedintele consiliului local. Ei trebuie sa te anunte cu cel putin 3 zile inainte;
 • ai dreptul sa participi la dezbateri publice, audieri sau evenimente publice pe marginea unor subiecte de interes public, fie ca sunt organizate de primarie, fie de organizatii neguvernamentale. Ei trebuie sa te anunte cu 10 zile inainte;
 • ai dreptul sa participi la intalnirile publice organizate periodic de consilierii locali;
 • ai dreptul sa faci propuneri scrise pe marginea unor proiecte de hotarare cu privire la modul de rezolvare a unei probleme a comunitatii. Ei trebuie sa anunte cu 30 de zile inainte de a adopta orice proiect de hotarare;
 • ai dreptul sa ceri primariei sa fii inscris pe o lista de persoane interesate de hotarari ce urmeaza a fi luate intr-un anumit domeniu (sau mai multe!). De exemplu, poti cere primariei sa te informeze atunci cand urmeaza a lua o decizie in legatura cu spatiile verzi din oras.

La nivel central:

 • sedintele autoritatilor mentionate (ministere, de exemplu) sunt publice, la fel si dezbaterile. Acest lucru inseamna ca ai dreptul sa te afli in sala in timpul acestor sedinte. Minutele acestor intalniri trebuie consemnate, arhivate si facute publice;
 • orice proiect de act normativ al unui minister sau institutii guvernamentale trebuie facut cunoscut publicului cu 30 de zile inainte de adoptarea deciziei; anuntul de intentie trebuie publicat pe site-ul propriu, afisat la sediul propriu, trimis catre mass media centrala, si comunicat tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii; cel putin 10 zile vor fi dedicate primirii de sugestii;
 • la cererea unei asociatii legal constituite, autoritatea initiatoare este obligata sa organizeze o dezbatere publica a proiectului de hotarare;
 • ai dreptul sa ceri unui anumit minister sa te informeze cu privire la intentia sa de a reglementa intr-un anumit domeniu, cum ar fi energia, de exemplu.

Dreptul la petitionare
Este un drept individual prevazut in Constitutia Romaniei la Articolul 51. El este de asemenea reglementat prin legea 233/2002, legea solutionarii petitiilor. Ea spune ca dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putand formula petitii in numele colectivelor pe care le reprezinta.

In sensul legii, „prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome”.

De exemplu, daca ai o problema care poate fi rezolvata de primarie sau vreun minister, poti sa faci sesizare, iar ei trebuie sa iti comunice un raspuns in termen de 30 de zile, indiferent daca problema ta va fi rezolvata sau nu.
Dreptul unei persoane vatamate de o autoritate publica
Daca o autoritate refuza sau nu solutioneaza petitia (cererea, sesizarea, etc.) in termenul legal, cetateanul se poate folosi de „dreptul unei persoane vatamate de o autoritate publica”. Conform acestuia, orice persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului sau a interesului pretins, anularea actului si repararea pagubelor. Cetateanul caruia i s-a incalcat dreptul de petitionare poate obtine despagubiri din partea autoritatii ce i l-a incalcat si nu are obligatia de a proba vinovatia functionarului public sau a autoritatii publice, ci trebuie doar sa isi justifice dreptul.
Sursa: “Drepturi mai putin cunoscute: dreptul de petitionare”, Andreea Luca, 15 martie 2005

In cazul in care considerati ca ati fost lezat in drepturile dumneavoastra in relatie cu autoritatile, va puteti adresa Avocatului Poporului. Rolul acestuia este de a media o solutie intre persoane si autoritati si nu poate da amenzi sau anula acte si proceduri. Puteti, de asemenea, sa contactati si Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii a Camerei Deputatilor sau Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii din Senat, care joaca si rolul de legiuitor in domeniile ce tin de drepturile omului si relatia dintre cetateni si autoritati publice.
Dreptul la initiativa legislativa
Cetatenii Romaniei au drept de a propune legi, atat la nivel national cat si la nivel local. Este un drept prevazut de articolul 150 din Constitutie cat si de legea privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, legea 189/1999.

La nivel central
Pentru a putea inregistra o propunere legislativa este nevoie de 100 000 cetateni cu drept de vot; cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5000 de semnaturi in sprijinul acesteia.

Pentru a putea demara procedurile de revizuire a Constitutiei, sunt necesare semnaturile a cel putin 500 000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care initiaza revizuirea Constitutiei trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20 000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.

La nivel local
La nivel local acest drept este prevazut in legea administratiei publice locale. Aici se precizeaza ca ai dreptul sa depui un proiect de hotarare catre Consiliul Local daca proiectul este insotit de semnaturile a 5% din cetatenii de drept de vot ai orasului. In acest caz, consiliul local este obligat sa il discute.
Dreptul la referendum
Legea 3/2000 stabileste conditiile in care se organizeaza referendum atat la nivel national cat si la nivel local.

La nivel national
Referendumul national, conform legii, este forma si mijlocul de consultare directa si de exprimare a vointei suverane a poporului cu privire la anumite probleme de interes national sau revizuirea Constitutiei. Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin DA sau NU asupra problemei supuse referendumului.

La nivel local
Legea administratiei publice locale atribuie cetatenilor dreptul de a dizolva consiliul local prin referendum local. Referendumul se organizeaza la cererea a 25% din cetatenii cu drept de vot ai unitatii administrativ-teritoriale pentru care s-a constituit acel consiliu. De asemenea, suspendarea primarului se poate face tot prin referendum local. Procedura este descrisa la articolul 55 din legea sus mentionata. La articolul 99 se vorbeste si despre situatiile in care se impune organizarea unor referendumuri judetene. Obiectul si data referendumului local se stabilesc si se aduc la cunostinta publica cu cel putin 20 de zile inainte de ziua desfasurarii acestuia.
Dreptul la asociere
Dreptul de a te asocia este un drept fundamental. Legea 246/2005, care aproba ordonanta guvernului 26/2000 a asociatiilor si fundatiilor, spune ca „persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii”. Asociatiile si fundatiile constituite potrivit legii sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. In limbajul de specialitate, o asociatie sau fundatie este un ONG (organizatie neguvernamentala sau organizatie non guvernemanetala).

Pentru a vedea care sunt pasii de urmat pentru infiintarea unei asociatii sau fundatii, gasiti mai multe informatii aici sau aici.

La adresele de mai jos puteti gasi baze de date cu organizatii neguvernamentale din Romania:

 • Pe site-ul Centras  puteti gasi informatii despre diverse ONG-uri partenere sau despre care Centras a scris in publicatia sa, “Atitudini”. De fapt, colectia “Atitudini” in sine e un bun punct de plecare pentru a obtine date despre ONG-uri, incepand cu anii ’90 pana in prezent.
 • CENTRAS mai dispune de site-ul www.donatiionline.ro. Pagina de web este destinata colectarii de donatii electronice, de pe card. Numarul de organizatii nu este foarte mare (aproximativ 100 de inscrieri). Avantajul acestui site este ca fiecare organizatie, pentru a se inscrie, trece printr-o comisie de evaluare a bonitatii sale, prezentand inclusiv un raport anual de activitate (disponibil si pe site).
 • coddeconduitaong.oar.ro – un site unde puteti gasi date despre sectorul asociativ din Romania, cat si eforturile anumitor ONG-uri de a pune la punct instrumente de evaluare a performantelor actorilor din sectorul asociativ. Printre acestea, un set de recomandari de bune practici si un cod de conduita pentru ONG-uri.
 • Portalul Stiriong reprezinta o resursa constanta de informatii si stiri de actualitate care va facilita dezvoltarea de parteneriate intre societatea civila, mediul de afaceri, instiutiile publice si cetateni oferind informatii utile si actualizate din domeniul CSR, noutati despre proiectele, evenimentele si cursurile de formare derulate de organizatiile neguvernamentale, finantari publice, finantari private etc. Totodata portalul va gazdui o baza de date a organizatiilor neguvernamentale din Romania – “Catalogul societatii civile 2008” – baza de date care va permite in mod constant inregistrarea de organizatii noi, actualizarea datelor inscrise si interogarea ei de catre orice membru autentificat ca utilizator al portalului.
 • FDSC – Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile este partener in cadrul platformei dezvoltate de eRomania Gateway (eRG) Association. Pe site apar date despre peste 6000 de organizatii neguvernamentale si asociatii profesionale. Aceste informatii se refera la coordonate, data infiintarii, tipul si scopul organizatiei, programe, parteneri si activitati desfasurate.
 • www.doilasuta.ro – ARC Romania – Asociatia pentru Relatii Comunitare gestioneaza aceasta baza de date. Pagina de web este dedicata celor care doresc sa se foloseasca de Regula lui 2%. Avantajul acestei baze de date este ca informatia este actualizata anual, iar inscrierea se face pe baza trimiterii unor documente.
 • Site-ul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, unde veti gasi o serie de baze de date, printre care si una cu ONG-uri. Aveti posibilitatea de a obtine liste in functie de anumite criterii: in ordinea alfabetica a numelor, pe judete sau in functie de existenta unei persoane de contact in baza de date.
 • Camera Deputatilor a lansat pe site-ul sau un repertoar ONG, unde organizatiile neguvernamentale sunt invitate sa se inscrie in functie de domeniul lor de interes aferent unei anumite comisii. Unele dintre aceste organizatii au cerut sa fie de asemenea prezente la anumite dezbateri din comisii pe marginea unor proiecte de legi – pe acestea le gasiti la „ONG-uri acreditate”.

In ceea ce priveste federatiile de ONG-uri existente in Romania, puteti consulta o trecere in revista a celor mai importante aici.

Daca doriti sa stiti care sunt reprezentantii ONG-urilor in comitetele de monitorizare pentru fondurile structurale, puteti vedea lista aici.

Pentru mai multe informatii despre participarea publica, vizitati categoria documente din sectiunea resurse.

sursa:  ce-re.ro