Web
Analytics
TECUCI

Biserica Sfintii Voivozi Vechi din Tecuci


Biserica Sfintii Voivozi

În ciuda puţinelor date existente despre bisericile tecucene datorită vicisitudinilor prin care a trecut oraşul, este totuşi cert faptul că înaintea actualei biserici Sf. Voievozi Vechi datată din 1838 au mai existat alte aşezăminte. Biserica este ctitorie a spătarului Constantin Vidră, născut la 1784 în satul Burdusaci din ţinutul Tecuciului . Documentele pomenesc în anul 1845 ca slujitori la această biserică pe „săchilar Gheorghe Decuseară, Vasilie sin (fiu) lui Mihai şi Gheorghe Patrichi”. În anul 1872 biserica intră în reparaţii despre a căror durată nu se ştie cu exactitate.Calitatea picturii rezultă din păstrarea ei de-a lungul timpului astfel că în anul 1918 ea prezenta aceleaşi proprietăţi ca în timpul restaurării din 1872. Cutremurul din 1941 a afectat puternic aşezământul, de aceea a fost nevoie de o serie de reparaţii şi restaurări în acelaşi an. Cu ocazia acestor lucrări s-au făcut unele înnoiri privitoare la pictură şi înzestrarea cu obiecte de cult. După 120 de ani de la ridicarea bisericii s-a restaurat pictura de către Cudinoti Anatolie, lăcaşul fiind sfinţit în acelaşi an de P.S. Dr. Antim Angelescu. Biserica are formă de navă şi nu iese în evidenţă prin proporţii deosebite. Scaune frumos sculptate din lemn se află de-a lungul ambilor pereţi ai naosului. În biserica se găsea un tablou cu familia ctitorului care s-a deteriorat în timp. Dintre preoţii care au slujit la această sfântă biserică putem numi pe: Radu Vasile, Nechita, Emil Capmare, Lucian Ariton, Lazăr, Grigore Chivu, Gheorghe Bejan. Actualul paroh al bisericii Sf. Voievozi Vechi este preotul Gheorghe Bâra. Începând cu anul 1989 s-au făcut ultimele îmbunătăţiri: s-a construit clopotniţa, s-a reparat exteriorul, s-a confecţionat şi montat o nouă catapeteasmă şi tot mobilierul liturgic sculptat în lemn de stejar, s-a restaurat pictura iar în pridvor s-a adăugat una nouă în tehnica fresco de către părintele pictor Petre Braşoveanul. Biserica a fost sfinţită de către P.S. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos la data de 5 septembrie 1999 .


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *