Web
Analytics
TECUCI

Biserica „Sfinţii Voievozi” Vechi din Tecuci

Biserica Sfintii Voivozi

BISERICA „SFINŢII VOIEVOZI” VECHI,  Str. Sf. Voievozi, nr. 3 – Acest sfânt lăcaş există cu mult mai înainte de 1809, anul când s-a realizat o primă catagrafie a bisericilor existente din Moldova. Pe atunci slujeau aici preoţii Efrem Nazarie şi Ioan Puşcaşul.

Biserica Sfintii Voivozi

Biserica actuală din zid datează din anul 1838, iar pictura pictura interioară s-a făcut de către zugravul Anton care fusese plătit 6300 lei de către principalul ctitor, spătarul Constantin Vidră, epitropul Casei Obştii târgului Tecuci intre (1832–1840). Soţia acestuia, Eufrosina Vidră, avea să-şi lase o bună parte din avere pentru întreţinerea sfântului lăcaş: un han în piaţa târgului, două case şi nişte vii la Nicoreşti. Clădirii bisericii i s-au mai făcut reparaţii de către enoriaşi în anii 1872-1873, 1896-1897, 1921-1922 şi 1941.

Construcţia din zidărie portanta cu şarpanta din lemn cu coama scurtă protejată de tablă a fost concepută în plan triconc. Ea are două abside dreptunghiulare restrânse dar înalte, un turn clopotniţă proeminent de format octogonal învelit cu tabla în solzi de peşte ce a fost ridicat deasupra pronaosului.

Faţadele bisericii de factură neoclasica sunt marcate de panouri dreptunghiulare adâncite precum şi de ferestre de aceeaşi formă. Deasupra acestora, se înşiruie, pe cele patru laturi, un număr simetric de firide cu deschideri în arc în plin cintru, în care au fost pictate portrete ale sfinţilor.

În interior se conservase, până nu demult, vechiul iconostas frumos pictat, precum şi tabloul votiv ce îi înfăţişa pe ctitori. De asemenea, se mai păstrează scaunele sculptate în lemn. Printre obiectele de cult preţioase menţionăm: un valoros potir din aur şi argint, o „Evanghelie” şi o cruce din metal preţios, toate fiind dăruite, în anul 1843, de către membrii familiei Vidră.

După anul 1989 s-a realizat o nouă catapeteasma, s-a restaurat pictura, iar pridvorul a fost decorat de Petre Brasoveanu. După încheierea lucrărilor, biserica a fost sfinţită în ziua de 5 septembrie 1999 de către P.S. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos.

În exteriorul bisericii, la răsărit de absida sfântului altar, se află mormântul spătarului Constantin Vidră (1774-1845) acoperit cu o lespede din marmură pe care s-au incrustat frumoase elemente decorative şi un emoţionant epitaf scris cu caractere chirilice.

În aprilie 1909, pe lângă această biserică parohială, Ion Radovici (funcţionar la Creditul Agricol din Tecuci) întemeiase un cor vocal mixt ce avea să activeze până pe 10 ianuarie 1911.

Printre preoţii care au slujit la această biserică amintim pe Gheorghe Decuseară, Theodor Pohrib, Vasile Mihail, Ioan Ţuchel, Dimitrie Budescu, profesor la Gimnaziul Real de băieţi şi întemeietor al renumitei Şcoli de Cântăreţi bisericeşti (1904) din localitate, T. Panaitescu, Anton Lucian, protopop al judeţului Tecuci, Gheorghe Bejan s.a.

Multă vreme, acest sfânt lăcaş a avut în subordine şi bisericile filiale din cartierele mărginaşe „Sfinţii Voievozi “noi din Criviţeni şi „Sfântul Dumitru “din oraş.

Sursa: volumul „Tecuciul şi împrejurimile sale – ghid turistic” – autor prof. Ştefan Andronache (2016)