Web
Analytics
TECUCI

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”


BISERICA „SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL” – Adresa: Str. Grivița, nr. 1, Tecuci, Galati 

biserica_Sf_Ioan_Tecuci

    Acest frumos lăcaș de cult din oraș a fost înălțat între anii 1850-1852, cu cheltuiala serdarului Tudoran Cincu și a soției sale Smaranda. Stilul autentic moldovenesc pe care-l etalează astăzi biserica, l-a căpătat în urma consolidării și restaurării minuțioase pe care avea să le întreprindă, între anii 1912-1914, arhitectul bucureștean A. Vârnav.

    Fațada acestui monument este sobră și oarecum monotonă, din cauza lipsei ferestrelor. Singurele elemente care îi dau un oarecare ritm sunt ocnișele și arcaturile oarbe din partea superioară care înconjoară zidul tencuit.

    Intrarea în biserică se face printr-un pridvor acoperit situat pe latura sudică a pronaosului.

    Pictura murală foarte sobră și chenarele decorative din interiorul bisericii fuseseră realizate de artistului Nicolae Vermont, care a lucrat aici cu intermitențe, în perioada anilor 1914-1920, la îndemnul prietenului său Dimitrie Hârlescu. Pictorul tecucean, la rândul său, reușise să-i zugrăvească pe cei doi ctitori. Din nefericire chipurile acestora aveau să fie acoperite cu var din ordinul conducerii comuniste.

    Imaginile pictate de Vermont subordonate spațiului interior păreau să urmeze schema impusă de rigorile iconografiei bizantine. Ele se distingeau prin echilibru și forța expresiei, prin structura desenului bine stăpânit, cât și prin culorile de nuanță rece. Benzile – foarte diferite ca formă, poziție și cromatică, și care redau împletituri sau motive vegetale – scoteau în evidență portretele și scenele sacre completând, în mod inspirat, golurile pereților.

    De-a lungul anilor, din cauza fumului de la lumânări, fresca s-a deteriorat. Ea a fost restaurată în două etape de pictorii: Nicolae Popa (1955-1957) și Cornel Pașcanu (1982-1984).

 

Sursa: volumul „Tecuciul şi împrejurimile sale – ghid turistic” – autor prof. Ştefan Andronache (2016)