Web
Analytics
TECUCI

Inregistrarea nasterii


documente necesareDocumente necesare:Inregistrarea nasterii [intlink id=”499″ type=”page”]copilului [/intlink]se face la primaria municipiului, orasului sau comunei in a caror raza administrativ-[intlink id=”21″ type=”category”]teritoriala [/intlink]a avut loc nasterea. Termenul pentru declararea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei [intlink id=”336″ type=”category”]verbale [/intlink]a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:
Certificatul [intlink id=”22″ type=”category”]medical [/intlink]constatator al nasterii, intocmit pe un formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data [intlink id=”26″ type=”page”]certa[/intlink], sigiliul unitatii sanitare, [intlink id=”22″ type=”page”]semnatura [/intlink]si parafa medicului;
Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt [intlink id=”13″ type=”category”]casatoriti[/intlink].