Web
Analytics
TECUCI

Inregistrarea decesului


documente necesareDocumente necesare:

  • Actul de deces se intocmeste la [intlink id=”14″ type=”category”]primaria [/intlink]municipiului, orasului sau [intlink id=”325″ type=”category”]comunei [/intlink]in a caror raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul. Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa [intlink id=”22″ type=”category”]familiei[/intlink], decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul, data cu declaratia de deces, [intlink id=”385″ type=”page”]declarantul [/intlink]va depune urmatoarele acte:
  • Certificatul [intlink id=”16″ type=”category”]medical [/intlink]constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul sau cadrul sanitar care a facut constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
  • [intlink id=”41″ type=”page”]Actul [/intlink]de identitate al celui decedat;
  • Livretul [intlink id=”19″ type=”category”]militar [/intlink]sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligator militare;