Web
Analytics
TECUCI

Inregistrarea casatoriei


documente necesareDocumente necesare:[intlink id=”16″ type=”category”]Casatoria [/intlink]se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-[intlink id=”21″ type=”category”]teritoriala [/intlink]isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:
Declaratia de casatorie, completata [intlink id=”41″ type=”page”]personal [/intlink]de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
Actul de identitate;
Certificatul de [intlink id=”20″ type=”category”]nastere[/intlink], in original si copie;
Certificatul medical privind starea sanatatii, care este [intlink id=”1807″ type=”page”]valabil [/intlink]14 zile de la data emiterii;Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.