Web
Analytics
TECUCI

Eliberarea unui duplicat al permisului de conducere


documente necesareDocumente necesare:

( in cazul pierderii, furtului, deteriorarii)

Actul de identitate al solicitantului (original si copie);
Nota de inregistrare care atesta publicarea pierderii permisului la Monitorul Oficial al Romaniei;
Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere ( C.E.C. sau B.C.R.) – 45 RON;
Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru, in dreptunghiul special destinat;Fisa de consultatii medicale pentru conducatorii de autovehicule, tip A(B), completata la o unitate sanitara abilitata (policlinica, centru medical, etc.), in cazul in care data eliberarii permisului este mai veche de un an.