Web
Analytics
TECUCI

Eliberarea unui pasaport


documente necesare– cererea tip, model 1, care se gaseste la sediul biroului (compartimentului) de pasapoarte;- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate) in original si copie xerox (numai in partile ce contin datele de identitate, fotografia si mentiunile privind domiciliul ori resedinta);
– certificatul de nastere si casatorie, dupa caz, in original si copie xerox;- chitantele CEC sau trezorerie privind achitarea taxelor de emitere a pasaportului, respectiv taxa consulara (31,5 lei) si taxa reprezentand costul pasaportului (61 lei);