Web
Analytics
TECUCI

Eliberarea unui pasaport


documente necesare– cererea tip, model 1, care se gaseste la [intlink id=”15″ type=”category”]sediul [/intlink]biroului (compartimentului) de pasapoarte;- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, [intlink id=”13″ type=”category”]buletinul [/intlink]de identitate) in original si copie xerox (numai in partile ce contin datele de identitate, [intlink id=”20″ type=”category”]fotografia [/intlink]si mentiunile privind domiciliul ori resedinta);
– certificatul de nastere si [intlink id=”28″ type=”category”]casatorie[/intlink], dupa caz, in original si copie xerox;- chitantele CEC sau trezorerie privind achitarea taxelor de emitere a pasaportului, respectiv taxa consulara (31,5 lei) si taxa reprezentand costul [intlink id=”25″ type=”category”]pasaportului [/intlink](61 lei);