Web
Analytics
TECUCI

Inmatriculare permanenta vehicul nou – importat


documente necesareDocumente necesare: Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);
Cerere tip; Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice);Copia tichetului de asigurare;
Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare – cumparare, etc), certificatul si placile cu numere de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, daca vehiculul a intrat pe roti in tara.
Dovada de plata a taxei de inmatriculare (C.E.C., trezorerie) – chitanta sau ordin de plata;
Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;
Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare;
Chitanta sau declaratia vamala de import definitiv (copie legalizata avand aplicat timbrul sec al notarului);
In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
Adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
Copia actului de identitate al delegatului;
Copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului; Pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe langa documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal