Web
Analytics
TECUCI

Acte necesare pentru radiere


documente necesareDocumente necesare :• Cerere tip;
• Cartea de [intlink id=”13″ type=”category”]identitate [/intlink]a vehiculului;
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare;
• Certificatul de inmatriculare a vehiculului; (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte [intlink id=”296″ type=”category”]pierderea [/intlink]sau furtul C.I.);
• patru exemplare completate ale certificatului de radiere;
• Actul de identitate al solicitantului(original si copie)
• [intlink id=”299″ type=”category”]Placile [/intlink]cu numerele de inmatriculare;
• Documentul original si copie din care rezulta ca a intervenit unul din urmatoarele cazuri de  radiere:
– a) Document care atesta [intlink id=”25″ type=”category”]dezmembrarea[/intlink]
– b) Act spatiu (garaj,curte,teren)
– c) Hotarire judecatoreasca ramasa defimitiva  ;
– d) [intlink id=”21″ type=”category”]Adresa [/intlink]si  Dispozitia de radiere a Serviciului Politiei Rutiere;
–  e) Adresa autoritatii publice locale si Dispozitia primarului pentru vehicule declarate fara stapin.
In plus in cazul persoanelor juridice
-Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C. , act de infiintare,  etc) in original si copie;
-Adresa inregistrata de [intlink id=”28″ type=”category”]solicitare [/intlink]cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;-Copia Xerox  a actului de identitate al [intlink id=”17″ type=”category”]delegatului[/intlink];