Web
Analytics
TECUCI

Acte necesare pentru radiere


documente necesareDocumente necesare :• Cerere tip;
• Cartea de identitate a vehiculului;
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare;
• Certificatul de inmatriculare a vehiculului; (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul C.I.);
• patru exemplare completate ale certificatului de radiere;
• Actul de identitate al solicitantului(original si copie)
Placile cu numerele de inmatriculare;
• Documentul original si copie din care rezulta ca a intervenit unul din urmatoarele cazuri de  radiere:
– a) Document care atesta dezmembrarea
– b) Act spatiu (garaj,curte,teren)
– c) Hotarire judecatoreasca ramasa defimitiva  ;
– d) Adresa si  Dispozitia de radiere a Serviciului Politiei Rutiere;
–  e) Adresa autoritatii publice locale si Dispozitia primarului pentru vehicule declarate fara stapin.
In plus in cazul persoanelor juridice
-Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C. , act de infiintare,  etc) in original si copie;
-Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;-Copia Xerox  a actului de identitate al delegatului;