Web
Analytics
TECUCI

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”

Acest frumos lăcaș de cult din oraș a fost înălțat între anii 1850-1852, cu cheltuiala serdarului Tudoran Cincu și a soției sale Smaranda. Stilul autentic moldovenesc pe care-l etalează astăzi biserica, l-a căpătat în urma consolidării și restaurării minuțioase pe care avea să le întreprindă, între anii 1912-1914, arhitectul bucureștean A. Vârnav.

Biserica „Adormirea Maicii domnului” din Tecuci

Biserica-Adormirea-Maicii-Domnului-Tecuci

BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” – Str. Ştefan Petica, nr. 4 – Vechea Biserica „Maică Precista” se afla situată în partea de răsărit a localităţii, la „bariera de jos a târgului” de altădată. O legendă culeasă de folcloristul Tudor Pamfile susţine că edificiul ar fi fost înălţat de Ştefan Voda în urma unei

Ateneul Cultural “Ştefan Petică”

  Anii ce au urmat Intregirii României au favorizat descătuşarea energiilor creatoare ale intelectualităţii tecucene, care s-a străduit să conceapă demersuri culturale de o bogăţie şi o diversitate necunoscute încă în trecut. Astfel, în 1920, s-au înfiinţat: Societatea Culturală “Ştefan Corodeanu”, în cadrul Şcolii Normale de Băieţi şi Societatea de

Aşezăminte de cultură la Tecuci (I)

   Tecucenii – care au îmbogăţit panteonul spiritual al ţării cu nume de istorici, filologi, scriitori, filosofi, ziarişti, artişti plastici, actori şi cântăreţi – s-au situat în fruntea acţiunilor de ctitorire a unor instituţii de cultură, capabile să completeze demersurile instructiv-educative ale şcolii sau să pună în mişcare aptitudinile şi

Administraţia în perioada medie şi modernă

  Administraţia târgului Tecuci se întemeia în Evul Mediu, ca şi celelalte aşezări urbane, pe două principii: autonomia orăşenească şi reprezentarea puterii centrale. Astfel, convieţuiau o comunitate orăşenească autonomă, care-şi alegea ea însăşi cârmuitorii, cu o administraţie proprie, cu drept de judecată propriu, cu veniturile sale şi reprezentanţii domnului cu

Oraşul Tecuci – scurt istoric

   Prima atestare documentară a oraşului Tecuci datează din secolul ai XV- lea, mai precis din 1 septembrie 1435, când lliaş voievod anunţă, printr-o scrisoare, pe Vladislav, regele Poloniei, că s-a împăcat cu “iubitul său frate”. Ştefan Voievod, căruia i-a oferit mai multe ţinuturi din sudul Moldovei, între care şi

Denumirea străzilor Tecuciului. Începuturi, evoluţie, sugestii

După cum bine se ştie pentru a te putea orienta într-o localitate, trebuie ca străzile acesteia să poarte un nume fapt  ce-ţi va permite să te orientezi cât mai uşor, să identifici şi să reţii, ulterior, posibile destinaţii. Tecuciul în prima jumătate a secolului al XIX-lea se înfăţişa încă ca