Category: Legislatie

Legea administraţiei publice locale

Legea administraţiei publice locale

Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Cetateanul si spatiile verzi

Cetateanul si spatiile verzi

grupuri de iniţiativă, iniţiativă cetăţenească, Înapoi la rădăcini, spaţii verzi Tecuci, protecţia mediului, Planul Local

Drepturile cetatenilor

Drepturile cetatenilor

Fundatie, informare cetatenilor, consultarea cetatenilor, autoritatile publice,Dreptul la informare, Dreptul la consultare,Dreptul la petitionare