Web
Analytics
TECUCI

Eliberarea unui pasaport

– cererea tip, model 1, care se gaseste la [intlink id=”15″ type=”category”]sediul [/intlink]biroului (compartimentului) de pasapoarte;- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, [intlink id=”13″ type=”category”]buletinul [/intlink]de identitate) in original si copie xerox (numai in partile ce contin datele de identitate, [intlink id=”20″ type=”category”]fotografia [/intlink]si mentiunile privind

Continue reading

Eliberarea unui certificat fiscal

Documente necesare pentru eliberarea unui [intlink id=”22″ type=”page”]certificat [/intlink]fiscal:cerere tip de eliberarea unui [intlink id=”499″ type=”page”]certificat[/intlink]; copie xerox dupa actul de identitate (buletin de identitate / carte de identitate ) al [intlink id=”26″ type=”page”]proprietarilor[/intlink], sau procura notariala, delegatie avocatiala, in cazul in care nu este prezent proprietarul;copie dupa certificatul de

Continue reading

Inregistrarea nasterii

Documente necesare:Inregistrarea nasterii [intlink id=”499″ type=”page”]copilului [/intlink]se face la primaria municipiului, orasului sau comunei in a caror raza administrativ-[intlink id=”21″ type=”category”]teritoriala [/intlink]a avut loc nasterea. Termenul pentru declararea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei [intlink id=”336″ type=”category”]verbale [/intlink]a

Continue reading

Inregistrarea casatoriei

Documente necesare:[intlink id=”16″ type=”category”]Casatoria [/intlink]se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-[intlink id=”21″ type=”category”]teritoriala [/intlink]isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: Declaratia de casatorie, completata [intlink id=”41″

Continue reading

Inregistrarea decesului

Documente necesare: Actul de deces se intocmeste la [intlink id=”14″ type=”category”]primaria [/intlink]municipiului, orasului sau [intlink id=”325″ type=”category”]comunei [/intlink]in a caror raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul. Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In

Continue reading

Dosarul de pensionare

Documente necesare pentru dosarul de [intlink id=”26″ type=”page”]pensionare[/intlink]:Fisa de pensie (formular tip); Proces-verbal al comisiei de pensii din institutie; Fisa de calcul al vechimii in [intlink id=”18″ type=”category”]munca[/intlink]; Baza de calcul (5 ani din ultimii 10 ani, formular tip); Copie xerox dupa [intlink id=”14″ type=”category”]decizii[/intlink], dispozitiile de indexare a salariilor

Continue reading

Declararea schimbarii domiciliului

Documente necesare schimbarii [intlink id=”499″ type=”page”]domiciliului[/intlink]:Act de identitate Certificatul de nastere Certificatul de casatorie (daca este cazul) [intlink id=”24″ type=”category”]Actul [/intlink]prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de vanzare-cumparare sau contract de inchiriere) Livretul militar (data este cazul) Certificatele de nastere pentru [intlink id=”22″ type=”page”]minorii [/intlink]sub 14 ani

Continue reading

Documente necesare divort

Documente necesare divort: Cerere [intlink id=”13″ type=”category”]Certificat [/intlink]casatorie in original Certificate de nastere in cazul in care din casatorie au rezultat copii [intlink id=”16″ type=”category”]Taxa [/intlink]de timbre fiscale Timbre judiciare

Continue reading

Inmatriculare permanenta vehicul nou – indigen

Documente necesare : • Cererea [intlink id=”385″ type=”page”]solicitantului[/intlink]. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul , proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere; • Fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  [intlink

Continue reading

Inmatriculare permanenta vehicul nou – importat

Documente necesare: [intlink id=”24″ type=”category”]Cartea [/intlink]de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie); Cerere tip; Fisa de [intlink id=”13″ type=”category”]inmatriculare [/intlink]cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de [intlink id=”28″ type=”category”]proprietar [/intlink](si stampilata in cazul pers. juridice);Copia tichetului de asigurare; Copia [intlink id=”19″ type=”category”]documentului

Continue reading