Web
Analytics
TECUCI

Eliberarea unui pasaport

– cererea tip, model 1, care se gaseste la biroului (compartimentului) de pasapoarte;- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, de identitate) in original si copie xerox (numai in partile ce contin datele de identitate, si mentiunile privind domiciliul ori resedinta); – certificatul de nastere si ,

Continue reading

Eliberarea unui certificat fiscal

Documente necesare pentru eliberarea unui fiscal:cerere tip de eliberarea unui ; copie xerox dupa actul de identitate (buletin de identitate / carte de identitate ) al , sau procura notariala, delegatie avocatiala, in cazul in care nu este prezent proprietarul;copie dupa certificatul de deces in cazul deschiderii succesiunii ;  

Continue reading

Inregistrarea nasterii

Documente necesare:Inregistrarea nasterii se face la primaria municipiului, orasului sau comunei in a caror raza administrativ-a avut loc nasterea. Termenul pentru declararea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente: Certificatul constatator al

Continue reading

Inregistrarea casatoriei

Documente necesare:se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: Declaratia de casatorie, completata de catre viitorii soti, in scris, la oficiul

Continue reading

Inregistrarea decesului

Documente necesare: Actul de deces se intocmeste la municipiului, orasului sau in a caror raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul. Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa , decesul este declarat de

Continue reading

Dosarul de pensionare

Documente necesare pentru dosarul de :Fisa de pensie (formular tip); Proces-verbal al comisiei de pensii din institutie; Fisa de calcul al vechimii in ; Baza de calcul (5 ani din ultimii 10 ani, formular tip); Copie xerox dupa , dispozitiile de indexare a salariilor din perioada cuprinsa in baza de

Continue reading

Declararea schimbarii domiciliului

Documente necesare schimbarii :Act de identitate Certificatul de nastere Certificatul de casatorie (daca este cazul) prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de vanzare-cumparare sau contract de inchiriere) Livretul militar (data este cazul) Certificatele de nastere pentru sub 14 ani care il insotesc pe titular la noul domiciliuTaxa

Continue reading

Documente necesare divort

Documente necesare divort: Cerere casatorie in original Certificate de nastere in cazul in care din casatorie au rezultat copii de timbre fiscale Timbre judiciare

Continue reading

Inmatriculare permanenta vehicul nou – indigen

Documente necesare : • Cererea . În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul , proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere; • Fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  publice locale. -În

Continue reading

Inmatriculare permanenta vehicul nou – importat

Documente necesare: de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie); Cerere tip; Fisa de cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de (si stampilata in cazul pers. juridice);Copia tichetului de asigurare; Copia de proprietate (factura, contract de vanzare – cumparare, etc), certificatul si placile

Continue reading